Silos do magazynowania ziarna

Silosy magazynowe TORNUM są przeznaczone do finalnego przechowywania dużych ilości ziarna. Dostępne są różne systemy kondycjonowania i rozwiązania rozładowujące, ponieważ silosy muszą być klimatyzowane. Wszystkie nasze silosy magazynowe są produkowane z cynkowanej ogniowo blachy falistej i projektowane zgodnie z normą DIN 1055 lub ANSI/ASAE. Wyposażamy je w zgodne z obowiązującymi przepisami wzmocnienia na wypadek obciążenia przez opady śniegu.

Wyposażenie dodatkowe

  • Pomost roboczy
  • Drabina ścienna
  • Drabina dachowa
Monitorowanie temperatury przyczynia się do lepszej kontroli jakości.