Namn: Atteby
Land: Sverige
Typ: Tork- och lagringsanläggning
Verksamhet: Spannmålsodling

Släta väggar, hygienisk lagring.

“TORNUM´s släta lagringsfickor är en hygienisk och effektiv lösning. De tömmer snabbt samt är lätta att hålla rena från damm och spannmålsrester. Man känner tydligt att TORNUM är en modern partner som kan svensk spannmålshantering!”