IIMC – INSTANT INLINE MOISTURE CONTROL

TORNUM IIMC – Instant Inline Moisture Control

Viljaa käsiteltäessä kosteuden mittaaminen ja valvonta on säännöllisesti suoritettava toimenpide. Tornumin IIMC-kosteusmittari helpottaa ja tehostaa kosteuden hallintaa, ja se voidaan asentaa suoraan tai letkun välityksellä viljavirran mihin tahansa kohtaan, kuten elevaattorin jälkeen tai ennen kuivuria tai kuivurin jälkeen.

Toiminnan kuvaus
Kosteusmittari ottaa viljaa laitoksen viljavirrasta. Tuote, jonka kosteuspitoisuus on tarkistettava, kerätään pintailmaisimella varustettuun astiaan. Kun astia on täynnä, kosteuspitoisuus mitataan automaattisesti. Kun kosteuspitoisuus on rekisteröity, astia tyhjennetään ja mitattu näyte palautetaan viljavirtaan. Tyhjennyksen jälleen mittausastia täytetään uudelleen ja suoritetaan uusi mittaus. Mittaustaajuutta voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan.

Kosteusmittarin mittausosa on kytketty ohjausyksikköön, joka voidaan sijoittaa sopivaan kohtaan viljavirtaa. Ohjausyksikön avulla voidaan asettaa mitattavan viljan tyyppi ja lukea kukin yksittäinen mittaustulos ja mittauskeskiarvot. Käyttäjä voi myös aloittaa ja lopettaa mittauksia sekä käynnistää kalibroinnin ohjausyksiköstä tai vaihtoehtoisesti pääjärjestelmästä.

Mittari kehottaa käyttäjää suorittamaan kalibroinnin tietyin aikavälein. Kun käyttäjä kuittaa kalibrointipyynnön, juuri mitattu viljatilavuus tyhjennetään erityiseen kalibrointiastiaan. Näin käyttäjä pystyy itse mittaamaan näytteen kosteuspitoisuuden ja suorittamaan kalibroinnin. Kalibrointi on yksinkertainen toimenpide: käyttäjän tarvitsee vain syöttää manuaalisesti mitattu kosteuspitoisuus, ja mittari säätyy itsestään oikealle tasolle.

Esimerkkejä muista käyttökohteista
Kun eräkuivaus suoritetaan käyttämällä vaakakennoja ja ohjausta painon mukaan, on tärkeää tietää kuivuriin tulevan tuotteen kosteuspitoisuus ennen kuivausta. Kun käyttäjä tietää alkuperäisen kosteuspitoisuuden ennen kuivausta, IIMC on arvokas apuväline viljan kuivaamisessa oikeaan vesipitoisuuteen.

Käyttäjä aktivoi keskiarvotoiminnon kuivurin täyttämisen alkaessa.
Täyttämisen aikana tehdään useita mittauksia ja mittaustulosten keskiarvo näytetään kuivurin ollessa täynnä. Sitten tämä keskiarvo voidaan syöttää painonohjaukseen, jolloin saavutetaan erittäin tarkka lopputulos. Kaikki mittausarvot tallennetaan, ja niitä voidaan luonnollisesti tarkastella täytön aikana.

Katso animaatio tuotteesta Youtubessa.

Share

Asiakirjat

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Myynnin yhteyshenkilöt

Älä epäröi ottaa yhteyttä lähimpään Tornum-jälleenmyyjääsi.