SIA Pētertāles

SIA Pētertāles ir 13 hektārus plaša ģimenes saimniecība, kas dibināta 20. gs. 90. gados. Šobrīd saimniecībā ir 3800 hektāri aramzemes. Piegāde ietvēra Tornum graudu kalti ar siltuma atgūšanas funkciju HR6-27-3, kas aprīkota ar Tornum tīra gaisa kontroles ventilatoriem un IKK, trīs bunkuru tvertnēm, kuru katras tilpums ir 1048 m3, tīrītāju Damas Sigma 1006, Skandia H-līnijas transportiera aprīkojumu ar jaudu 150 t/h.

Ražotne būs gatava 2015. gada oktobra vidū.

  • Country: Latvija
  • Categories: Rūpniecība
  • Type: Kaltēšanas un uzglabāšanas nodalījums.
  • Status: Finished
Follow the contruction

Related products

Sales contacts

Nevilcinieties sazināties ar tuvāko Tornum izplatītāju.