Feb 6, 2018

Wystawa AGROmash EXPO w Budapeszcie

Tornum Kft exhibited at AGROmashEXPO in Budapest in January.

Obchodząca jubileusz 10-lecia firma Tornum Kft wzięła udział w wystawie AGROmasz Expo w Budapeszcie. Targi te to 350 wystawców, rekordowa liczba 46 500 zwiedzających i 40 000 m2 powierzchni wystawienniczej. Stoisko Tornum odwiedziła rzesza zainteresowanych osób – zarówno potencjalnych jak i istniejących klientów. Podczas tej wystawy podpisaliśmy również kontrakt na dostawę suszarni z odzyskiem ciepła HR3-12 jeszcze tego lata.

Share