Dec 11, 2017

Wesołych Świąt I szczęśliwego Nowego Roku 2018

Inicjatywa Hand in Hand to wizja świata wolnego od ubóstwa. Dzięki unikalnym modelom pomocy „w samopomocy” biednym i zmarginalizowanym ludziom, z których większość stanowią kobiety, wzmacnia się zdolność do wyjścia z biedy.

Share