IIMC — bieżąca kontrola wilgotności

IIMC — bieżąca kontrola wilgotności

Sprawdzanie poziomu wilgotności produktu to zadanie, które musi regularnie wykonywać każda osoba zajmująca się obróbką zboża. Miernik wilgotności TORNUM IIMC znacznie upraszcza ten proces. Można go zamontować w kanale albo podłączyć wężem do każdego miejsca, przez które transportowane jest ziarno, np. za podnośnikiem, przy wlocie do suszarni lub na jej wylocie.

Sposób działania

Miernik wilgotności pobiera ziarno z miejsc, przez które jest ono transportowane. Sprawdzany produkt jest pobierany za pomocą pojemnika wyposażonego we wskaźnik poziomu. Kiedy wskaźnik poziomu informuje o napełnieniu pojemnika, elektronicznie mierzony jest poziom wilgotności.

Po zarejestrowaniu wyniku pomiaru wilgotności pojemnik jest opróżniany, a skontrolowany produkt spada z powrotem we właściwe miejsce w systemie obróbki. Po opróżnieniu pojemnik pomiarowy jest napełniany ponownie i przeprowadzany jest nowy pomiar. Operacja ta jest powtarzana w sposób ciągły, zależnie od wymagań użytkownika.

Część miernika odpowiedzialna za pomiar jest połączona elektronicznie z jednostką sterującą, którą operator może zainstalować w odpowiednim miejscu w zakładzie. Jednostka sterująca umożliwia wprowadzenie gatunku kontrolowanego ziarna i odczyt wartości poszczególnych pomiarów oraz wartości średnich. Operator może też rozpocząć i zatrzymać pomiary oraz uruchomić proces kalibracji, używając w tym celu jednostki sterującej albo głównego systemu sterowania.
W określonych odstępach czasu miernik wyświetla monity o przeprowadzenie kalibracji. Po zatwierdzeniu kalibracji przez operatora nowo skontrolowana ilość ziarna jest przesypywana do specjalnego naczynia kalibracyjnego. Operator ma wtedy możliwość samodzielnego zmierzenia wilgotności tej próbki ziarna i przeprowadzenia kalibracji. Proces ten jest prosty. Operator musi tylko wpisać zmierzoną wartość wilgotności, a miernik samoczynnie dostosuje się do nowego poziomu.

Przykłady innych zastosowań

Suszenie porcjami z użyciem ogniw obciążnikowych: w przypadku suszenia porcjami z użyciem ogniw obciążnikowych ważna jest znajomość początkowej wilgotności produktu w suszarni przed suszeniem. Jeśli operator zna wilgotność produktu przed suszeniem, metoda ta zapewnia bardzo precyzyjny sposób suszenia ziarna do pożądanego poziomu wilgotności. Miernik TORNUM IIMC pozwala wówczas określić średnią wilgotność.
Operator uruchamia funkcję pomiaru wartości średniej, zaczynając napełniać suszarnię.
Podczas napełniania suszarni miernik regularnie pobiera próbki ziarna. W okresie napełniania dokonywana jest określona liczba pomiarów, a ich średnia wartość zostaje następnie wyświetlona po napełnieniu suszarni i zakończeniu procesu pomiarów. Wartość tę można następnie wprowadzić do modułu kontroli masy, co zapewni bardzo dokładne wyniki. Wszystkie pomiary wykonane w tym okresie są rejestrowane. Oczywiście można je też odczytać podczas procesu napełniania.

Więcej informacji – obejrzyj wideo

Share

Documents

Related products

Sales contacts

Don´t hesitate to contact your closest Tornum distributor.