SEH 80/28 i 80/33

Podnośniki kubełkowe Skandia SEH 80/28 i 80/33 są wykonane z materiałów cynkowanych zgodnie z obowiązującymi w UE dyrektywami dotyczącymi maszyn. Są to podnośniki kategorii II 2D/0D spełniające wymogi europejskiej dyrektywy ATEX 94/9/WE. Nadają się do transportu większości materiałów przetwarzanych w zakładach zajmujących się suszeniem i magazynowaniem.

Wydajność 400–600 ton/godz.

Share

Information

Documents

Related products

Sales contacts

Don´t hesitate to contact your closest Tornum distributor.