Söderby Entrepenad Oy

Söderby Entreprenad är ett entreprenadföretag i Svenska Österbotten. Tornum byggde under 2009 en ny dubbeltork 2xTS3-10-5 med flisvärme, ST -och UT-fickor med vågceller samt en TGS-intagsgrop för mottagning av spannmål. Transportutrustningens kapacitet är 60 ton/h.  Tornum har senare levererat en Buhler  SMA-05 rensmaskin.

  • Country: Finland
  • Categories: Agriculture
  • Type: Tork- och lagringsanläggning
  • Capacity: Total lagringskapacitet 2100 m3
  • Status: Finished

Related products

Sales contacts

Don´t hesitate to contact your closest Tornum distributor.