Söderby Entrepenad Oy

Söderby Entreprenad är ett entreprenadföretag i Svenska Österbotten. Tornum byggde under 2009 en ny dubbeltork 2xTS3-10-5 med flisvärme, ST -och UT-fickor med vågceller samt en TGS-intagsgrop för mottagning av spannmål. Transportutrustningens kapacitet är 60 ton/h.  Tornum har senare levererat en Buhler  SMA-05 rensmaskin.

  • Страна: Финляндия
  • Категории: Сельское хозяйство
  • Тип: Tork- och lagringsanläggning
  • Производительность: Total lagringskapacitet 2100 m3
  • Статус: Finished

Связанные изделия

Контактная информация отдела продаж

Не стесняйтесь обращаться к ближайшему дистрибьютору Tornum.