LPTs Produkter

Aspiration

För att hålla en god arbetsmiljö och hög kvalitet på sin produkt kräver moderna spannmålsanläggningar en effektiv aspiration av tippgropar, processmaskiner och transportutrustning. LPT kan tillsammans med välrenumerade filtertillverkare leverera och montera helhetslösningar för aspiration med focus på energieffektivisering och verkningsgrad.

Vi erbjuder även lösningar för att höja verkningsgraden och energi effektivisera befintliga filter genom ombyggnationer och utbyte av gamla rebblåsningsramper.

Läs mer om Tornums aspirationer och filter här

LPTs övriga produkter