LPTs Tjänster

Projektinstallation

Nybyggnation kräver en noggran planering och en pålitlig partner som kan hjälpa en genom hela processen. LPT har sedan starten utfört nybyggnation av så väl stålkonstruktioner som installation av ny maksinutrustning åt spannmålsindustrier runt om i Sverige.

Genom att sammarbeta med rätt underentreprenörer och kunna prefabricera delar i vår egen verkstad kan LPT erbjuda våra kunder inom spannmålsindustrin ett helhetskoncept vid nybyggnation.

 

LPTs övriga tjänster