LPTs Tjänster

Silorengöring

Kontinuerlig rengöring av silos förebygger skadedjursangrepp och minimerar driftsstörningar och finns oftast med i kvalitets- och hygieninstruktionerna för anläggningen. LPT utför silorengöring på ett professionellt och säkert sätt under lämpliga tider på året för att störa driften så lite som möjligt.

Följande moment kan utföras vid en silorengöring

  • Besiktning av silo
  • Fackmannamässigt utförd rengöring
  • Reparation av skadade ytor i silon
  • Dokumentation av genomfört arbete
  • Förbättringsförslag

Vid rengöring av silos arbetar vår personal i team om två personer. Vi använder den utrustning som erfordras för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt och med hänsyn tagen till personalens arbetsmiljö.

 

LPTs övriga tjänster