Apr 4, 2018

Taklyft på Bobergs Storgård

Det arkitektritade torkhuset växer fram

I ymnigt snöfall lyftes taket på det arkitektritade torkhuset som växer fram på Boberg Storgård i Östergötland. Bygget har pågått under hela vintern och ska under våren/sommaren färdigställas för att vara redo att ta om hand årets skörd.

 

 

Dela