Feb 8, 2017

Etablering i Sydostasien

Tornum startar dotterbolag i Thailand för att ta del av den snabba tillväxten i regionen.

Tornum startar dotterbolag i Thailand för att ta del av den snabba tillväxten i regionen

Den svenska helhetsleverantören av spannmålsanläggningar, Tornum, fortsätter sin internationella expansion genom etableringen av ett dotterbolag i Thailand. Bolaget, med säte i Bangkok, kommer ombesörja försäljning och service av bolagets produkter i Sydostasien. Fokus kommer att vara på försäljning via både redan etablerade distributörslösningar och genom direktförsäljning till slutkunder.

Tornum, med säte i Kvänum, finns redan representerade på flertalet marknader utanför Sveriges gränser. Dotterbolaget i Thailand blir dock bolagets första etablering utanför Europa.

”Tornum har en mycket stark position på de marknader där vi är representerade och vi är välkända för vår höga kvalitet, servicenivå samt våra ledande tekniska lösningar. Vi har sett en ökad efterfrågan på våra produkter från kunder utanför Europa och etableringen i Thailand är ett naturligt steg för oss i vår strävan att komma närmare kunden samt att bli en leverantör till den internationella spannmålsindustrin. Med etableringen i Thailand kommer vår förmåga att ge våra kunder den service de förtjänar att öka och vi hoppas självklart att fler branschaktörer kommer att få upp ögonen för våra produkter” säger Per Larsson, VD för Tornum.

Det thailändska dotterbolaget kommer att ledas av Narongsak Tabyam. Narongsak har mångårig erfarenhet av försäljning av utrustning till livsmedelsindustrin och kommer närmast från en position som Indochinachef för det amerikanska företaget John Bean Technologies.

”Inledningsvis kommer vi att ta tillvara på vår expertis inom torkning samt kylning av spannmål och satsa på att marknadsföra våra kontinuerliga spannmålstorkar. Dessa torkar är väldigt energieffektiva och säkerställer en hög kvalitet på kundernas slutprodukt. Våra unika lösningar medför att livscykelkostnaden för våra produkter blir mycket låg, vilket självklart är fördelaktigt för våra kunder. I framtiden kommer vi att utöka vårt erbjudande till att även inkludera design och utveckling av nyckelfärdiga anläggningar för spannmålshantering och lagring” säger Narongsak Tabyam, ansvarig för Tornums verksamhet i Sydostasien.

Tornum har redan tidigare levererat spannmålshanteringsutrustning till Sydostasien och bolaget har en väletablerad relation med ett av de ledande spannmålsföretagen i regionen. Målsättningen är att bygga vidare på denna goda relation och att Tornum i framtiden ska leverera kompletta spannmålshanteringsutrustningssystem till kunder i regionen.

”Sydostasien är en väldigt dynamisk region med en växande spannmåls- och foderindustri. Vi ser att branschen har konsoliderats under de senaste åren och de bolag som är dominerande på marknaden ställer höga krav på kvalitet samt pålitlighet hos den utrustning som används. Vi vet att den utrustning som vi levererar kan leva upp till dessa högt ställda krav och därmed är vi välpositionerade för att leverera helhetslösningar till denna typ av kunder” säger Per Larsson, VD för Tornum.

Vid de kundbesök som genomförts i regionen har Tornums produkter mottagits väl. Extra stort intresse har Tornums kylmaskin och torkar med intelligenta styrsystem (IDC) rönt. Det intelligenta styrsystemet möjliggör fjärrstyrning av spannmålstorken via mobil, surfplatta eller dator genom uppkoppling via Internet. Tack vare denna typ av tekniska landvinningar kan Tornum underlätta och optimera kundernas arbete samt säkerställa optimal torkning av kundernas spannmål. Möjligheten att på distans från huvudkontoret i Kvänum felsöka en spannmålstork som är installerad i exempelvis Thailand möjliggörs också genom IDC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:Per Larsson VD tfn.: 0703 – 899 119 e-mail: per.larsson@tornum.se

Dela