Jul 5, 2017

Tornum förvärvar Silokonsult Göran Persson AB

Förvärvet av Silokonsult stärker Tornums position som leverantör av spannmålshanteringsutrustning till industriella kunder i Sverige

Tornum AB har idag förvärvat samtliga aktier i Silokonsult Göran Persson AB – en svensk leverantörer av maskinutrustning och projektering inom spannmåls- och kvarnindustrin.

Förvärvet av Silokonsult Göran Persson AB stärker Tornums position som leverantör av spannmålshanteringsutrustning till industriella kunder i Sverige. Silokonsult Göran Persson AB omsatte under det senaste räkenskapsåret som avslutades i april 2017 cirka 60 Mkr. Senaste årets omsättning och resultat var positivt påverkat av ett större projekt. Lönsamheten i bolaget varierar eftersom det är projektberoende verksamhet men bolaget bedöms de senaste åren ha haft ett underliggande rörelseresultat på i genomsnitt cirka 4 Mkr per år. Tornum förvärvar samtliga utestående aktier i bolaget och tillträde av aktierna har skett idag.

”Genom förvärvet får Tornum tillgång till produkter och kompetens som traditionellt varit utanför vår kärnaffär. Få bolag i Norden har den kompetens som Silokonsult besitter inom applikationer för spannmålshanteringsutrustning för industriella kunder. Vi ser också att Tornums ledande kunskap inom spannmålshanteringsutrustning kommer att stärka Silokonsult och att samgåendet kommer att ha en positiv inverkan på båda bolagens framtida tillväxtmöjligheter”, säger Per Larsson, VD på Tornum. Silokonsult Göran Persson AB projekterar och levererar maskinutrustning till spannmåls- och kvarnindustrin i Sverige. Bolaget har sitt kontor i Skara, men genomför projekt i hela Sverige, och har ett starkt varumärke i branschen. Bolagets grundare, och tidigare ägare, Göran Persson kommer att vara fortsatt aktiv i bolaget för att säkerställa en lyckosam integration av bolaget och dess anställda i Tornum-koncernen.

”När jag förstod att Tornum var intresserat av att förvärva min verksamhet fick jag genast en positiv känsla. Tornum är ett av de mest välkända företagen i branschen och jag kan inte tänka mig en mer lämplig köpare. Det känns väldigt bra med en köpare som ser långsiktigt på verksamheten och har ambitioner att växa densamma. Jag ser även med tillförsikt fram emot att Silokonsult kan bidra till Tornums internationella tillväxt då efterfrågan på våra tjänster bedöms vara god på fler marknader än den svenska”, säger Göran Persson, grundare och tidigare ägare av Silokonsult.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Larsson, VD Tornum AB, 070-3899119, per.larsson@tornum.se

Dela