Jan 26, 2018

Återvinningstork till Comvex i Rumänien

Rumänsk order på en stor återvinningstork

Tornums  värmeåtervinningstork HR8-27-5 utrustad med IDC och dammkontroll har nyligen beställts av COMVEX för deras nya hamnanläggning i Constanta.

COMVEX utvecklar en ny spannmålsterminal för export  med en kapacitet på 200 000 ton som ger möjlighet att ta emot spannmål från lastbilar, järnvägsvagnar och pråmar och att lasta spannmål på fartyg. Terminalens årliga kapacitet är ca 5 miljoner ton.

Dela