Feb 5, 2021

Tornum växer genom förvärvet av JPT-Industria  

Tornum växer genom förvärvet av JPTIndustria  

Tornum har förvärvat det finska bolaget JPTIndustria OY, en ledande leverantör av utrustning till den finska lantbruks- och livsmedelsindustrin. Det utökar bland annat Tornums erbjudande inom spannmålshantering och ger bolaget en starkare marknadsposition i Norden 

JPTIndustria är ett entreprenörsdrivet företag med cirka 35 anställda och säte i finska IlmajokiDet är en marknadsledande aktör i Finland i sin nisch, med en bred produktportfölj inom intressanta användningsområden som foderhantering, gödningstillverkning, spannmålshantering och miljöeffektiva energilösningar.  

Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva JPT, ett bolag vi följt under lång tid. Förutom att förvärvet breddar Tornums befintliga produkterbjudande inom spannmålshantering förstärker vi även vår marknadsposition Norden”, säger Jerker Funnemark, VD på Tornum AB.  

Baserat på fabriksmonterade moduler erbjuder JPT mycket konkurrenskraftiga lösningar, med effektiv leverans och installation av kundanpassade produkter och produktionslinor som resultat. Arbetssättet förenklar export och med hjälp av Tornums befintliga internationella säljorganisation finns goda tillväxtmöjligheter genom internationalisering.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jerker Funnemark, VD på Tornum AB, +46 70 145 75 78, jerker.funnemark@tornum.se 

Juha Nisula, VD på JPT-Industria, +358 40 587 8120, juha.nisula@jpt.fi 

Tornum AB  

Skaragatan 13535 30 Kvänum 

Tel: +46 0512-29100 

E-post: info@tornum.se  

Om Tornum 

Tornum AB är ett svenskt bolag som grundades 1989 med huvudkontor i Kvänum. Genom sina dotterbolag i både Sverige och östra Europa är Tornum en globalt ledande leverantör till både spannmålsindustrin och lantbruket. Tornum har ca. 100 anställda varav 75 i Sverige. Tornum ägs sedan 2004 av den svenska industrigruppen Volati. Ytterligare information finns på www.tornum.se. 

Om Volati  

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Handel, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 6,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se. 

Dela