AutoDoc Operatörsterminal

TORNUM AUTODOC OPERATÖRSTERMINAL

AutoDoc Operatörsterminal är ett lättöverskådligt terminalstyrt PLC-styrsystem med graverad flödeslayout för alla typer av spannmålsanläggningar. Möjligheten att i förväg programmera torkprocess och körvägar till lagringsfickor via systemets olika köfunktioner gör att operatören avlastas vid hög arbetsbelastning.

Larm till mobilen
Systemet är även utrustat med sorthanteringssystem som förhindrar ihopblandning av olika sorter vilket ger kontroll av vilken sort som finns i lagringsfickorna. Genom internetanslutning till systemet kan servicetekniker ansluta sig till skåpet för att utföra omprogrammeringar, förändringar och underhåll. Vid fel i anläggningen kan larm skickas från systemet till operatörens mobiltelefon.

Uppbyggnad och funktion
• Lättöverskådligt PLC-styrsystem – enkelt att bygga ut.
• Avlastning genom förprogrammering av processen.
• Hanterar alla typer av torkstyrning som TORNUM erbjuder.

Dela

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.