AutoDoc PC-styrning

TORNUM AUTODOC PC-STYRNING

AutoDoc PC-styrning är utvecklat och anpassat för den moderna lantbrukaren. Med ett lättöverskådligt flöde och PC-gränssnitt styr du anläggningen via en PC på plats eller med fjärrstyrning exempelvis hemifrån. Systemet kan hantera alla typer av torkstyrning som TORNUM erbjuder och anpassas efter kundens specifika anläggning. Vid hög arbetsbelastning avlastas operatören genom möjligheten att i förväg programmera torkprocess och körvägar till lagringsfickor via de olika köfunktionerna.

Ökar spårbarheten

Eftersom kraven på ursprung och spårbarhet skärps är TORNUM PC-styrning utrustat med en loggnings- och statistikfunktion. Systemet har också sorthanteringssystem som förhindrar ihopblandning av olika sorter i lagringsfickorna. Vid eventuelt fel i anläggningen kan larm skickas från systemet till operatörens mobiltelefon. Genom en internetanslutning kan servicetekniker ansluta sig till systemet för att utföra uppdateringar och service.

Uppbyggnad och funktion
• Mobil styrning.
• Ersätter operatörsterminalen med en PC och tillhörande programvara.
• Styrsystemet visar ett lättöverskådligt flöde för operatören.
• Enkelt att bygga ut vid ökat behov.

Dela

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.