Brandindikator

TORNUMS BRANDINDIKATOR

TORNUMs branddetekteringssystem hindrar en eventuell brand i torken att sprida sig. Värmekällan och torken stängs automatiskt av vid en viss temperatur. Systemet består av en temperaturkänslig kabel som monteras inne i torken och en elektronikbox som monteras på torkens utsida.

Brandindikatorn kan också kompletteras med larm till operatören och/eller brandkåren. Systemet kan installeras i befintlig anläggning.

Dela

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.