Centriklon Dust Separator

TORNUM Centriklon

Centriklon är en stoftavskiljare som används för bland annat avskiljning av damm och stoft från spannmålstorkar. Centriklonen har en mycket hög kapacitet på litet utrymme, den har även en hög driftsäkerhet och kräver ett minimalt underhåll då den helt saknar rörliga delar.

Centriklonen finns i olika storlekar och dimensioneras efter luftvolym och kapacitet.

Dela

Information

Dokument

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.