Dubbel satstork

TORNUM Dubbel satstork TS och TSHR

Med TORNUMs luftväxlare kan man bygga samman två satstorkar till en dubbel satstork. Luftväxlaren ansluts till värmekällan och kylfläkten. Med detta system kan man växelvis torka i den ena satstorken medan man kyler, tömmer och fyller den andra. Härigenom utnyttjas värmekällan maximalt och man blir mindre bunden till att passa spannmålstorken när den är färdig.

 Konceptet består av:
• Två satstorkar
• En luftväxlare
• En fläkt för kylning
• Kan automatiseras med torkstyrning

Dubbel satstork kan utrustas med värmeåtervinning för att minska torktiden samt energiförbrukningen i torkprocessen.
En givare installeras som känner av våtluftstemperaturen i torken vilket används för att styra torkprocessen.
Dubbel satstork TSHR är utvecklad av TORNUM AB.

Upp till 12 % effektivisering
Konstruktionen i vår  spannmålstork TSHR innebär att man med ett antal spjälldelar kan styra uppvärmd luft mellan de båda satstorkarna. Varmluft som redan passerat spannmålen i satstork nummer ett kan återvinnas och föras över till satstork nummer två och på så sätt förvärma nypåfylld spannmål. TSHR-konceptet kan med fördel installeras även på en befintlig Dubbel satstork TS .

Tillval
Stegar och plattformar
Nivåvakt
Brandindikator
• Ökad buffertzon
• Kontroll – fuktinnehåll eller temperatur
• Intervallutmatning

 

Dela

Information

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.