Grain Cooler

TORNUM´s Grain Cooler

När spannmål är nedkyld så håller den sin temperatur under lång tid. Med TORNUM´s Grain Cooler räcker det vanligen att kyla ner spannmålen en gång för att den sedan ska hålla perfekt temperatur.

TORNUM´s Grain Cooler kan kopplas in till nästa alla lagringssystem så länge det finns bra luftningsmöjligheter. Alla typer av kornformade material som kräver låga lagringstemperaturer kan kylas med TORNUM´s Grain Cooler.

Genom att det går åt mindre energi för att kyla spannmålen till säkra lagringsförhållanden jämfört med att torka så kan stora mängder olja, gas eller andra bränslen sparas. Detta minskar påverkan av den globala uppvärmningen.  Genom att säkra lagringsförhållandena så minskas svinnet av spannmål vilket är en stor fördel för miljön.  TORNUM’s Grain Cooler använder 80 % mindre mängd köldmedium jämfört med traditionella kylsystem på marknaden.

Spannmål är en levande gröda och den tappar både vikt och värde när den andas. Om lagringstemperaturen är för hög riskerar man insektsangrepp och även att spannmålen börjar förmultna. En uppskattning är att insektsangrepp skadar minst 10 % av all lagrad gröda varje år. Genom att lagra vid rätt temperatur och fuktighet kan man minska detta svinn till ett minimum.

Några fördelar med tornum grain cooler:
• Eliminerar behovet av kemikalier för insektsbekämpning
• Torkningseffekt under kylning av spannmål med 15% fukthalt eller mer – varje 10°C temperatursänkning ger 0,5-0,75% torkeffekt
• Alltid säkra lagringsförhållanden
• Låg driftkostnad

Tillval
Spiraflex
Luftfilter

Dela

Information

Dokument

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.