IIMC Vattenhaltsmätare

TORNUM Instant Inline Moisture Control – Vattenhaltsmätare

Ett ständigt återkommande moment hos alla som hanterar spannmål är att kontrollera vattenhalten på den hanterade varan. TORNUM:s IIMC, vattenhaltsmätare förenklar denna process och kan antingen monteras på ett spannmålsrör eller alternativt anslutas med en slang där man har ett spannmålsflöde. Det kan vara exempelvis efter en elevator, innan eller efter torken.

Funktionsbeskrivning
Vattenhaltsmätaren hämtar spannmål från ett spannmålsflöde i anläggningen. Varan som skall kontrolleras vattenhalt på, samlas i en behållare utrustad med en nivåvakt. När nivåvakten indikerar att behållaren är full, sker en provtagning elektroniskt av vattenhaltsnivån.

När vattenhaltsnivån har registrerats, töms behållaren och den vara som kontrollerats faller ner och tillbaka till anläggningen på lämpligt ställe. Efter tömning sker ny fyllning av mätbehållaren och ny mätning sker. Detta upprepas kontinuerligt efter användarens önskemål.

Vattenhaltsmätarens mätdel är kopplad elektriskt till en styrenhet som operatören kan sätta på lämpligt ställe i anläggningen. Här kan man ställa in vilken typ av spannmål som skall mätas, avläsa varje enskild mätning samt också medelvärdesmätningar. Start och stopp av mätningar samt start av kalibreringsmätning görs också från denna enhet, eller alternativt från överordnat system.
Med vissa intervall kommer mätaren att fråga efter ett kalibreringstillfälle. När då operatören kvitterar för kalibrering, kommer den nyss uppmätta spannmålsvolymen att tömmas i ett speciellt kalibreringskärl. Nu har operatören möjlighet att själv mäta vattenhalt på denna volym och utföra kalibreringen. Detta är ett enkelt förfarande som innebär att man bara behöver mata in den vattenhalt man själv har uppmätt, så kommer mätaren att justera sig själv till den nya nivån.

Exempel på ytterligare användningsområde
Satstorkning med vågceller: Vid satstorkning med viktstyrning av torkningen, är det viktigt att veta ingående vattenhalt på den vara som finns i torken före torkning. Om man vet vattenhalten på varan innan torkning, är detta en mycket noggrann metod att torka spannmål till rätt vattenhalt. TORNUM:s IIMC kan då bestämma medelvattenhalt.
Operatören aktiverar medelvärdesfunktionen vid start av fyllning av torken.

Mätaren kommer då kontinuerligt att ta prover på den spannmål som fylls på. När det under fyllnadsperioden tas ett antal mätningar kommer medelvärdet av dessa mätningar att visas när torken är full och mätförloppet avslutas. Detta medelvärde kan då matas in i viktstyrningen och ger då ett mycket noggrant slutresultat. Periodens samtliga enskilda mätvärden registreras och kan naturligtvis också avläsas under fyllningen.

Se animering av produkten på Youtube.

Dela

Dokument

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.