FLEXTORK TF

TORNUM Flex – TF

Snabb omställning mellan satstorkning och kontinuerlig torkning.

Tornum TF är den flexibla torken där du på bästa sätt kan matcha grödan och kvantiteten samtidigt som du bibehåller kvalitén.
Med TF har du två torkar i en. Välj enkelt mellan kontinuerlig torkning eller satstorkning beroende på förutsättningarna.

Tornum TF körs med fördel som undertryckstork. All torkluft sugs genom torken via en fläkt som dimensioneras efter torkstorlek och värmekälla.
En undertryckstork sprider betydligt mindre damm i torkens närhet än en så kallad övertryckstork, samt eliminerar kondensrisk i spannmålszon, rör och elevatorer.

I uppstarten av kontinuerlig torkning finns alltid en ”startsträcka” innan torken arbetar självständigt. Fördelden med kontinuerlig drift växer alltså med volymen spannmål.

I driftläge Kontinuerlig torkning kan styrning ske med Tornum IDC-system som mäter vattenhalten på ingående och utgående spannmål.

Vid mindre volymer eller för grödor som torkas på låg temperatur under långt tid väljs driftläge Satstorkning.

I driftläge Satstorkning sker styrningen antingen via vikt, tid eller temperatur, beroende på vad som passar just dig bäst.

Precis som vid all torkning är resultatet beroende av en noggrann kalibrering av vattenhaltsmätare.

 • TF kan enkelt växlas om mellan kontinuerlig torkning eller satstorkning genom motorstyrda spjäll som regleras till exempel via Tornums styrsystem. På så vis kan torken vara driftklar på ett ögonblick efter avslutad kontinuerlig torkning.
 • Torken töms ner till sista kärna då den invändigt saknar ytor som håller kvar material. Detta underlättar städning och rengöring mellan sortbyten.
 • TF kan förses med valfri fläkttyp beroende på ert önskemål;
  axialfläktar eller dammavskiljande fläktar typ CAC eller CDS då särskilda krav ställs från omgivningen.
  Alla alternativ kan utrustas med ljuddämpare.
 • TF kan köras mot valfri värmekälla helt utifrån dina egna önskemål och förutsättningar, projekterat av Tornum enligt LBK’s rekommendationer.
  Indirekt oljebrännare, gasbrännare för naturgas eller gasol, direktverkande pellets eller flis, varmvattensbatterier, ångbatterier eller elbatterier är de vanligaste förekommande värmekällorna.
 • TF kan styras i kontinuerlig drift av Tornums *IDC-system eller i satstorkning via valen tid, vikt eller
  temperaturstyrning.
  *Vid minst 12 sektioner.

Dela

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.