Värmeväxlare

TORNUMS VÄRMEVÄXLARE

Värmeväxlare är ett alternativ till varmluftspanna och är anpassade speciellt för TORNUMs torkmoduler. Värmeväxlare för varmvatten och ånga kan offereras. och energikällor som kan användas är bland andra halm, flis, pellets och olja. Tack vare den flexibla uppbyggnaden kan TORNUM anpassa batteriets dimensionering och luftmängd.

 

VÄRMEVÄXLARE SOM FÖRVÄRMARE

Genom att förvärma luft innan det släpps in i pannan minskas den totala oljeförbrukningen för uppvärmningen. TORNUMs förvärmningsbatteri kan med fördel anslutas till en varmluftspanna.

 

UPPBYGGNAD OCH FUNKTION
-Lamellvärmeväxlartyp med rör av koppar och mekaniskt fastexpanderande lameller av aluminium.
-Arbetar med motströmsprincipen, vilket ger en mycket hög verkningsgrad.
-Kraftig infästningsram anpassad efter modulsystemet ger en enkel montering och en skyddad placering.
-Samlingsrör och anslutningar för vattentillkoppling kan erhållas på valfri sida.
-Samlingsrören har proppade uttag för luftning och avtappning. Batteriernas anslutning på vätskesidan har utvändig rörgänga.

Dela

Information

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.