Arpad-Agrar

Kontinuerlig tork TK6-22-4. Värmekällan är termiskt vatten från heta källor.

För att ytterligare reducera damm är torken utrustad med TORNUM Clean Air Control, CAC, istället för traditionella fläktar.

  • Land: Ungern
  • Kategorier: Industri
  • Type: Torkanläggning
  • Status: Slutfört
Följ bygget
Kontinuerlig tork TK6-22-4. Värmekällan är termiskt vatten från heta källor.
Kontinuerlig tork TK6-22-4. Värmekällan är termiskt vatten från heta källor.
2012-03-08
Inspektion av byggplatsen.
2012-03-08 Inspektion av byggplatsen.
2012-03-08
Första leveransen från Sverige.  Allt är väl packat och utan transportskador.
2012-03-08 Första leveransen från Sverige. Allt är väl packat och utan transportskador.
2012-04-04
Grundarbete pågår samtidigt som den arkeologiska utforskningen av området.
2012-04-04 Grundarbete pågår samtidigt som den arkeologiska utforskningen av området.
2012-04-04
Torksektionerna är förmonterade på mark och är klara att lyftas samman.
2012-04-04 Torksektionerna är förmonterade på mark och är klara att lyftas samman.
2012-04-04
Torksektionerna är förmonterade på mark och är klara att lyftas samman.
2012-04-04 Torksektionerna är förmonterade på mark och är klara att lyftas samman.
2012-04-04
Arbetsplatsen från ovan.
2012-04-04 Arbetsplatsen från ovan.
2012-04-04
Förmonterad utmatningsdel 6x2 meter.
2012-04-04 Förmonterad utmatningsdel 6x2 meter.
2012-04-04
Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04 Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04
Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04 Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04
Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04 Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04
Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04 Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04
Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04 Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04
Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04 Kranen är på plats för att lyfta samman torksektionerna.
2012-04-04
Utlastningskuporna är också förmonterade.
2012-04-04 Utlastningskuporna är också förmonterade.
2012-05-10
Arbetsplatsen i dag.
2012-05-10 Arbetsplatsen i dag.
2012-05-16
Torken är ihopmonterad.
2012-05-16 Torken är ihopmonterad.
2012-05-16
Detaljer återstår att fixa inne i torken.
2012-05-16 Detaljer återstår att fixa inne i torken.
2012-05-16
Det är tätt mellan torkbalkarna.
2012-05-16 Det är tätt mellan torkbalkarna.
2012-05-16
CAC, Clean Air Control är klara att monteras på torken.
2012-05-16 CAC, Clean Air Control är klara att monteras på torken.
2015-05-16
Värmeväxlare för det termiska vattnet har monterats på torken.
2015-05-16 Värmeväxlare för det termiska vattnet har monterats på torken.
2015-05-16
Rejäla stegar med ryggskydd och plattformar för en säker arbetsmiljö.
2015-05-16 Rejäla stegar med ryggskydd och plattformar för en säker arbetsmiljö.
2012-07-10
9 stycken CAC ska reducera dammet på anläggningen.
2012-07-10 9 stycken CAC ska reducera dammet på anläggningen.
2012-07-10
Den arkeologiska undersökningen fortsätter och städning av arbetsplatsen är i gång.
2012-07-10 Den arkeologiska undersökningen fortsätter och städning av arbetsplatsen är i gång.
2012-07-10
Torken sedd från sidan.
2012-07-10 Torken sedd från sidan.
2012-07-15
Allt är klart för igångkörning!
2012-07-15 Allt är klart för igångkörning!

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.