Boberg Storgård

Gustaf Eriksson driver Boberg Storgård med en omfattande äggproduktion av 63 000 frigående värphöns. Gården bedriver också växtodling på 250 hektar där man odlar vete, havre, raps, ärtor och åkerbönor. Det mesta av odlingen går till egen tillverkning av hönsfoder.

Gustafs affärsidé är att producera ägg med hög kvalité till humankonsumtion. En viktig del i detta är att ha en väl fungerande fodertillverkning och där kommer Tornum och bygget av spannmålstork in i bilden. I den gamla torkanläggningen har torkkapaciteten varit för låg och spannmålstransporter har delvis utförts med traktor. Tidsåtgången har helt enkelt varit för stor, men med Tornums nya torkanläggning som bland annat innefattar nya transportörer och en större spannmålstork blir fodertillverkningen effektiv och komplett.

Torkanläggningen består bland annat av:

 • Dubbel satstork TS3-13-4. 42,5 m3
 • Utlastningsficka 30×40-12. 80,6 m3
 • Utlastningsficka 30×50-12. 101,2 m3
 • Självtömmande lagringsficka 30×30-18. 84,4 m3
 • Självtömmande lagringsficka 30×40-15. 97,4 m3
 • Torkhus
 • Tippgrop 27 m3
 • Värmebatteri 700 kwTotal volym exklusive befintliga fickor är 829 m3.

”Första kontakten med Tornums säljare kändes helt rätt. Tornum har en säker logistik genom hela företaget som jag litar på. Jag ville helt enkelt känna fullt förtroende för de som skulle bygga min nya anläggning, och det förtroendet fick jag för Tornum”, säger Gustaf Eriksson.

 • Land: Sverige
 • Kategorier: Lantbruk
 • Type: Tork-och lagringsanläggning
 • Kapacitet: 829 m3
 • Status: Slutfört
Följ bygget
2017-08-15 - Markarbetet har påbörjats
2017-08-15 - Markarbetet har påbörjats
Delar av fasaden rivs för att byggas ihop med det nya torkhuset
Delar av fasaden rivs för att byggas ihop med det nya torkhuset
2017-11-15
2017-11-15
2017-12-12
2017-12-12
Montering av takstolarna sker parallellt med arbetet med kulverten
Montering av takstolarna sker parallellt med arbetet med kulverten
2018-01-23 - Betongplattan är färdig
2018-01-23 - Betongplattan är färdig
Kedjetransportör monteras i taket
Kedjetransportör monteras i taket
2018-01-31
2018-01-31
2018-02-14 - Färdig monterade fickor har lyfts på plats
2018-02-14 - Färdig monterade fickor har lyfts på plats
2018-02-27 Taket har fått både träfasad, färg och fönster
2018-02-27 Taket har fått både träfasad, färg och fönster
Även snörasskydd har satts upp
Även snörasskydd har satts upp
På takets insida sker en del av rördragningen innan taket lyfts på plats
På takets insida sker en del av rördragningen innan taket lyfts på plats
2018-03-08 - Taket är på plats
2018-03-08 - Taket är på plats
2018-04-05
2018-04-05
2018-04-12
2018-04-12
2018-05-23
2018-05-23
2018-06-07 - Träfasaden är målad och fönster & dörrar är utformade för att smälta in i gårdsmiljön
2018-06-07 - Träfasaden är målad och fönster & dörrar är utformade för att smälta in i gårdsmiljön
Stege med ryggskydd
Stege med ryggskydd
Utsikt över gård och landskap ifrån torkhuset
Utsikt över gård och landskap ifrån torkhuset
2018-06-25
2018-06-25
2018-07-04
2018-07-04
2018-07-12
2018-07-12
8-vägsfördelarde med D&B
8-vägsfördelarde med D&B
För att underlätta städning så har en centraldammsugare installerats.
För att underlätta städning så har en centraldammsugare installerats.
Med en vägg mellan inlastning och övrig torkhus undviks dammspridning.
Med en vägg mellan inlastning och övrig torkhus undviks dammspridning.
En nya fin traktor har fått ta plats i den nya torkhuset
En nya fin traktor har fått ta plats i den nya torkhuset

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.