Drammen

Felleskjöpet i Norge har byggt ut sin mottagningsanläggning i Drammen. Det gamla intagshuset har byggts om med två TGS-gropar som är 7,5 meter långa och rymmer 41m3 vardera. Ovanpå huset har ett silopaket på 122m3 samt torken placerats.

Torken är en sexmeters HR-tork med värmeåtervinning och dammkontroll, HR6-22-3. För att ytterligare minska dammpåverkan på omgivningen har man valt att byta ut standardfläktarna mot TORNUMs CDS. Man har också valt ljuddämpare för att reducera ljudet. Värmekällan är en linjebrännare på 3250kW för gasol som kan ställas om för kommande naturgas. Transportutrustningen är Skandia H-Line på 120 ton per timme.

Groparna är utrustade med fyra stycken gropfilter på vardera fem meter som samlar upp dammet vid lossning av spannmålen.

  • Land: Norge
  • Kategorier: Industri
  • Type: MOTTAGNINGSANLÄGGNING
  • Status: Slutfört
Följ bygget
2013-03-13
Befintligt intagshus som delvis ska rivas.
2013-03-13 Befintligt intagshus som delvis ska rivas.
2013-03-13
Vacker vy över Drammen från befintliga silo.
2013-03-13 Vacker vy över Drammen från befintliga silo.
2013-06-18
Rivning av det gamla huset har påbörjats.
2013-06-18 Rivning av det gamla huset har påbörjats.
2013-06-18
De nya groparna är färdigmonterade och ska lyftas på plats.
2013-06-18 De nya groparna är färdigmonterade och ska lyftas på plats.
2013-08-12
Uppbyggnaden är i gång.
2013-08-12 Uppbyggnaden är i gång.
2013-11-08
Betongarbetet är klart.
2013-11-08 Betongarbetet är klart.
2013-11-25
Silopaketet lyfts på plats med hjälp av en kran.
2013-11-25 Silopaketet lyfts på plats med hjälp av en kran.
2013-11-25
Torkens spjälldel syns till höger om silos.
2013-11-25 Torkens spjälldel syns till höger om silos.
2014-01-20
Gropfiltren förbättrar miljön i intaget.
2014-01-20 Gropfiltren förbättrar miljön i intaget.
2014-01-20
Slutmontering av torken.
2014-01-20 Slutmontering av torken.
2014-01-20
Slutmontering av torken.
2014-01-20 Slutmontering av torken.
Pågående installation av en 48 meter hög elevator som tar spannmålen från torken till lagring i befintliga betongsilo.
Pågående installation av en 48 meter hög elevator som tar spannmålen från torken till lagring i befintliga betongsilo.
2014-06-16
Torken är färdigmonterad och endast plåtbeklädnad återstår.
2014-06-16 Torken är färdigmonterad och endast plåtbeklädnad återstår.
2014-06-16
Torken är färdigmonterad och endast plåtbeklädnad återstår.
2014-06-16 Torken är färdigmonterad och endast plåtbeklädnad återstår.
2014-06-16
Filteravsug vid gropen med plastjalusi för att ytterligare förhindra dammspridning.
2014-06-16 Filteravsug vid gropen med plastjalusi för att ytterligare förhindra dammspridning.
2014-06-16
Elevator och plattform är färdigmonterade.
2014-06-16 Elevator och plattform är färdigmonterade.
2014-06-16
Påsläpp till betongsilo från den nya transportören.
2014-06-16 Påsläpp till betongsilo från den nya transportören.
2014-06-16
Påsläpp till betongsilo från den nya transportören.
2014-06-16 Påsläpp till betongsilo från den nya transportören.
2015-08-12
Plåtbeklädnaden är uppsatt och klar.
2015-08-12 Plåtbeklädnaden är uppsatt och klar.

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.