Fogdegården

Bengt och Agneta Sturesson driver tre verksamheter: Fogdegården Lantbruks AB, Herrgårdens Äggproduktion och Herrgårdsvind AB. I dessa verksamheter bedrivs bland annat en omfattande växtodling med en del utsäde men i första hand spannmål som täcker det egna behovet av hönsfoder. Äggproduktionen ger 1100 ton ägg per år. Det bedrivs också avel på nötdjur med cirka 65 kalvningar per år. Herrgårdsvind AB producerar förnybar energi med vindkraftverk.

Affärsidén med den nya torkanläggningen är att kunna tröska och torka sitt eget foder till hönsen. I och med denna investering täcker man nu upp 80 fullastade bil och släp per år med foder som man förut köpte in.

”Hela flödet har blivit optimerat. Allt går smidigare och snabbare med Tornums anläggning”, säger Bengt Sturesson. En intervju med Bengt där han berättar om byggprocessen finns att se på Youtube.

  • Land: Sverige
  • Kategorier: Lantbruk
  • Type: Tork-och lagringsanläggning
  • Status: Slutfört
Följ bygget
2016-01-26
Schaktning pågår.
2016-01-26 Schaktning pågår.
2016-02-15
Armering av kulverts bottenplatta.
2016-02-15 Armering av kulverts bottenplatta.
2016-03-08
Kulvert gjuten och markarbete för betongplatta pågår.
2016-03-08 Kulvert gjuten och markarbete för betongplatta pågår.
2016-03-08
Upplag för färdigmonterade sektioner.
2016-03-08 Upplag för färdigmonterade sektioner.
2016-03-30
Färdig betongplatta.
2016-03-30 Färdig betongplatta.
2016-04-06
Monterade fickor på betongplatta.
2016-04-06 Monterade fickor på betongplatta.
2016-04-06
De förmonterade sektionerna till torken lyfts ihop.
2016-04-06 De förmonterade sektionerna till torken lyfts ihop.
2016-04-11
Montage av torkhusets stomme.
2016-04-11 Montage av torkhusets stomme.
2016-04-13
Kulverttäckning monteras.
2016-04-13 Kulverttäckning monteras.
2016-04-13
Montage av takets stomme på mark.
2016-04-13 Montage av takets stomme på mark.
2016-04-18
Pannrummets väggar muras.
2016-04-18 Pannrummets väggar muras.
2016-05-12
Montage av reglar för väggplåten.
2016-05-12 Montage av reglar för väggplåten.
2016-05-12
Portarna till körgången monterade
2016-05-12 Portarna till körgången monterade
2016-05-12
Luftväxlare för dubbel satstork.
2016-05-12 Luftväxlare för dubbel satstork.
2016-05-17
Redo för taklyft.
2016-05-17 Redo för taklyft.
2016-05-17
Taklyft.
2016-05-17 Taklyft.
2016-05-17
Taklyft.
2016-05-17 Taklyft.
2016-05-17
Taket på plats.
2016-05-17 Taket på plats.
2016-06-01
Väggplåten sätts och pannrummet börjar ta form.
2016-06-01 Väggplåten sätts och pannrummet börjar ta form.
2016-06-01
Ena gaveln är plåtbeklädd.
2016-06-01 Ena gaveln är plåtbeklädd.
2016-06-21
Utbyggnaden med plats för pannrum, dammcontainer och kontrollrum är putsat.
2016-06-21 Utbyggnaden med plats för pannrum, dammcontainer och kontrollrum är putsat.
2016-06-21
Snygg rördragning.
2016-06-21 Snygg rördragning.
2016-06-21
Stege med ryggskydd är monterad från utrymningsdörren.
2016-06-21 Stege med ryggskydd är monterad från utrymningsdörren.
2016-07-07
Golvet i kontrollrummet har klätts med ekparkett.
2016-07-07 Golvet i kontrollrummet har klätts med ekparkett.
2016-07-13
Den första spannmålen tippas i mottagningsgropen.
2016-07-13 Den första spannmålen tippas i mottagningsgropen.
2016-07-07
Pannan har levererats och lyfts in i pannrummet.
2016-07-07 Pannan har levererats och lyfts in i pannrummet.
2016-07-13
Damm- och pannrummets portar med gångdörrar.
2016-07-13 Damm- och pannrummets portar med gångdörrar.
2016-07-27
Byggnaden är klar och i drift.
2016-07-27 Byggnaden är klar och i drift.
Vy över gården med det nybyggda torkhuset till vänster i bild.
Vy över gården med det nybyggda torkhuset till vänster i bild.

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.