GÄRSNÄS GÅRD

  • Land: Sverige
  • Kategorier: Lantbruk
  • Status: Slutfört
Följ bygget
2014-11-17
Delar av maskinhallen ska rivas och det nya torkhuset ska byggas ihop med befintlig byggnad.
2014-11-17 Delar av maskinhallen ska rivas och det nya torkhuset ska byggas ihop med befintlig byggnad.
2014-11-17
Den nya byggnaden ska byggas med väggelement och fönster lika befintlig byggnad för att passa in i gårdsmiljön.
2014-11-17 Den nya byggnaden ska byggas med väggelement och fönster lika befintlig byggnad för att passa in i gårdsmiljön.
2014-12-11
Tork och lagringsfickor förmonteras inomhus.
2014-12-11 Tork och lagringsfickor förmonteras inomhus.
2014-12-11
Kuporna är färdigmonterade.
2014-12-11 Kuporna är färdigmonterade.
2014-12-11
Markarbeten för kulvert i torkhus har påbörjats.
2014-12-11 Markarbeten för kulvert i torkhus har påbörjats.
2014-12-16
2014-12-16
2015-01-27
Kulvertväggarna är färdiggjutna.
2015-01-27 Kulvertväggarna är färdiggjutna.
2015-02-18
Torkhusplattan är gjuten.
2015-02-18 Torkhusplattan är gjuten.
2015-02-18
Formar har börjat att rivas.
2015-02-18 Formar har börjat att rivas.
2014-02-18
Takstomme svetsas, monteras och bekläds på marken.
2014-02-18 Takstomme svetsas, monteras och bekläds på marken.
2015-02-18
Hela konstruktionen lyfts på plats och svetsas fast i torkhusstommens pelare.
2015-02-18 Hela konstruktionen lyfts på plats och svetsas fast i torkhusstommens pelare.
2015-03-13
Tork och fickor är på plats och betongväggarna sätts upp.
2015-03-13 Tork och fickor är på plats och betongväggarna sätts upp.
2015-03-13
Mellan intag och övriga torkhuset har en vägg av korrugerad plast satts upp. Väggen hindras damm att spridas i huset men släpper ändå igenom ljus.
2015-03-13 Mellan intag och övriga torkhuset har en vägg av korrugerad plast satts upp. Väggen hindras damm att spridas i huset men släpper ändå igenom ljus.
2015-03-18
Dags för taklyft. Kranen lyfter långsamt taket som styrs med hjälp av säkringslinor fästade i varje hörn.
2015-03-18 Dags för taklyft. Kranen lyfter långsamt taket som styrs med hjälp av säkringslinor fästade i varje hörn.
2015-03-18
Taket bultas fast i upplagspelare och nockplåten kommer på plats.
2015-03-18 Taket bultas fast i upplagspelare och nockplåten kommer på plats.
2015-04-15
Motoriserade 6- och 8-vägsfördelare och DC Removers.
2015-04-15 Motoriserade 6- och 8-vägsfördelare och DC Removers.
2015-04-15
Snygg installation av cykloner.
2015-04-15 Snygg installation av cykloner.
2015-04-15
Pågående montering av luftning till fickor.
2015-04-15 Pågående montering av luftning till fickor.
2015-04-15
Vägghuvar är monterade och fasaden börjar komma på plats.
2015-04-15 Vägghuvar är monterade och fasaden börjar komma på plats.
2015-04-29
Tre utlastningsfickor på rad. I den mittersta fickan har luftning installerats.
2015-04-29 Tre utlastningsfickor på rad. I den mittersta fickan har luftning installerats.
2015-04-29
Montering av luftväxlare för anslutning till de två satstorkarna, typ TS3-11-3.
2015-04-29 Montering av luftväxlare för anslutning till de två satstorkarna, typ TS3-11-3.
2015-04-29
Beklädnaden är klar och utrymningsvägen från ficktaket monteras.
2015-04-29 Beklädnaden är klar och utrymningsvägen från ficktaket monteras.
2015-04-29
Över utrymningsstegen har en säkerhetslucka monterats.
2015-04-29 Över utrymningsstegen har en säkerhetslucka monterats.
2015-04-29
Layout på PLC-styrt elskåp.
2015-04-29 Layout på PLC-styrt elskåp.
2015-06-16
Uppstart.
2015-06-16 Uppstart.
2015-06-16
Den första spannmålen tippas i det nya torkhuset.
2015-06-16 Den första spannmålen tippas i det nya torkhuset.
2017-03-09
2017 fick Tornum uppdraget att komplettera anläggningen men en silo, här är betongplattan färdig
2017-03-09 2017 fick Tornum uppdraget att komplettera anläggningen men en silo, här är betongplattan färdig
2017-04-07
Silon har börjat att moteras ihop
2017-04-07 Silon har börjat att moteras ihop
2017-06-16
Färdig silo
2017-06-16 Färdig silo
2017-06-16
Luftningsgolv och utlasstningskruv.
2017-06-16 Luftningsgolv och utlasstningskruv.
2017-06-16
Transportörer mellan torkhus och silo.
2017-06-16 Transportörer mellan torkhus och silo.

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.