Hedåkers Säteri

Hedåkers Säteri AB drivs av Elisabeth och Torbjörn Djupmarker och sonen Johan. De har två anställda och extra personal vid vårbruk och skörd.  Gården bedriver växtodling på 670 hektar, huvudsakligen bestående av höstvete, höstraps och havre. Förutom växtodling driver familjen också företaget består Dataväxt AB där de utvecklar dataprogram med precisionslösningar för växtodlare.

Anledningen till att Djupmarkers bestämt att bygga en ny spannmålsanläggning är att de vill ha en mer driftsäker verksamhet, en effektiviserad anläggning  med enklare skötsel vad gäller spannmålstorkning och lagring.

Anläggningen består av en kontinuerlig tork Tk4 med vattenburen uppvärmning från gårdens panncentral, luftningsbara fickor på 1562 m3 samt utlastning på 190 m3. Utöver detta inryms sållrens, betningsanläggning och säckningsstation för storsäckar. I anslutning till den nya byggnaden finns ytterligare lagring i luftningsfickor och silos för cirka 3200 ton sedan tidigare.

Intagskapaciteten är 150 t/h och övriga transportörer ger 60t/h.

Hela anläggningen är automatiserad med styrning via PLC.

Nybyggnationen består av:

 • Torkhus
 • Kontinuerlig tork typ TK4 -16-4, 62 m3
 • Utlastningsficka 30×50-6 delad, 29,6m3
 • Luftningsficka 30×50-19, 147 m3
 • Luftningsficka 30×60-19, 176,9 m3
 • Utlastningsficka 30×50-11, 94,2 m3
 • Tippgrop 27 m3
 • PLC-styrning

 

”Förut lagrade vi spannmålet på planlager innan vi torkade det. Nu kommer vi kunna förtorka spannmålet i luftningsfickor innan tork. Dessutom får vi en mer automatiserad torkanläggning som kräver mindre arbetsinsats”, säger Torbjörn Djupmarker.

 • Land: Sverige
 • Kategorier: Lantbruk
 • Type: Tork-och lagringsanläggning
 • Status: Under konstruktion
Följ bygget
2017-05-30
Del av gammal torklada rivs.
2017-05-30 Del av gammal torklada rivs.
2017-06-20
Gropen till bottenplattan.
2017-06-20 Gropen till bottenplattan.
2017-06-20
Grunden till torkhuset står stadigt på berget.
2017-06-20 Grunden till torkhuset står stadigt på berget.
2017-09-18
Förberedelser inför gjutning av platta.
2017-09-18 Förberedelser inför gjutning av platta.
2017-09-18
Gjutning.
2017-09-18 Gjutning.
2017-09-20
Formningen till kulvertväggarna är klar och förberedd för gjutning.
2017-09-20 Formningen till kulvertväggarna är klar och förberedd för gjutning.
2017-09-20
Gjutningen är klar.
2017-09-20 Gjutningen är klar.
2017-10-04
Grop och torksektioner förmonteras på marken för att sedan lyftas på plats. Att det råder ordning och reda på arbetsplatsen är det ingen tvekan om.
2017-10-04 Grop och torksektioner förmonteras på marken för att sedan lyftas på plats. Att det råder ordning och reda på arbetsplatsen är det ingen tvekan om.
2017-10-19
Takstommen till torkhuset är förmonterad och uppställd.
2017-10-19 Takstommen till torkhuset är förmonterad och uppställd.
2017-11-11
Taket är reglat och det är rejäla dimensioner på materialet.
2017-11-11 Taket är reglat och det är rejäla dimensioner på materialet.
2017-12-05
Utlastningsfickorna som förmonterats på marken lyfts ihop.
2017-12-05 Utlastningsfickorna som förmonterats på marken lyfts ihop.
2017-12-05
Tork och lagringsfickor är på plats. Stommen till huset har monterats.
2017-12-05 Tork och lagringsfickor är på plats. Stommen till huset har monterats.
2017-12-08
Taket är redo för att lyftas på plats.
2017-12-08 Taket är redo för att lyftas på plats.
2017-12-11
Dags att lyfta det förmonterade taket på plats på torkhuset.
2017-12-11 Dags att lyfta det förmonterade taket på plats på torkhuset.
2017-12-11
Taklyftet från ovan.
2017-12-11 Taklyftet från ovan.
2017-12-29
Fasaden bekläds med röd plåt.
2017-12-29 Fasaden bekläds med röd plåt.
2018-02-28
Fantastisk fin rördragning i torkhuset.
2018-02-28 Fantastisk fin rördragning i torkhuset.
2018-02-28
Serviceplan för de övre transportörerna.
2018-02-28 Serviceplan för de övre transportörerna.
2018-02-28
Elevatortoppar.
2018-02-28 Elevatortoppar.
2018-02-28
Rullportar monteras i torkhuset.
2018-02-28 Rullportar monteras i torkhuset.
2018-05-24
Byggnationen av batteri- och dammrum har påbörjats.
2018-05-24 Byggnationen av batteri- och dammrum har påbörjats.

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.