Hedåkers Säteri

Hedåkers Säteri AB, Grästorp

Hedåkers Säteri AB drivs av Elisabeth och Torbjörn Djupmarker och sonen Johan. De har två anställda och extra personal vid vårbruk och skörd.  Gården bedriver växtodling på 670 hektar, huvudsakligen bestående av höstvete, höstraps och havre. Förutom växtodling driver familjen också företaget Dataväxt AB där de utvecklar dataprogram med precisionslösningar för växtodlare.

Anledningen till att Djupmarkers bestämt att bygga en ny spannmålsanläggning är att de vill ha en mer driftsäker verksamhet, en effektiviserad anläggning  med enklare skötsel vad gäller spannmålstorkning och lagring.

Anläggningen består av en kontinuerlig tork TK4 med vattenburen uppvärmning från gårdens panncentral, luftningsbara fickor på 1562 m³ samt utlastning på 190 m³. Utöver detta inryms sållrens, betningsanläggning och säckningsstation för storsäckar. I anslutning till den nya byggnaden finns ytterligare lagring i luftningsfickor och silos för cirka 3200 ton sedan tidigare.

Intagskapaciteten är 150 t/h och övriga transportörer ger 60t/h.
Hela anläggningen är automatiserad med styrning via PLC.

Nybyggnationen består av:

 • Torkhus
 • Kontinuerlig tork typ TK4 62 m³
 • Luftningsfickor 147 m³
 • Luftningsfickor 176,9 m³
 • Utlastningsficka delad, 29,6m3
 • Utlastningsfickor 94,2 m3
 • Tippgrop 27 m3
 • PLC-styrning

”Förut lagrade vi spannmålet på planlager innan vi torkade det. Nu kommer vi kunna förtorka spannmålet i luftningsfickor innan tork. Dessutom får vi en mer automatiserad torkanläggning som kräver mindre arbetsinsats”
– Torbjörn Djupmarker

 

 • Land: Sverige
 • Kategorier: Lantbruk
 • Type: Tork-och lagringsanläggning
 • Status: Slutfört
Följ bygget

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.