Hörby Lantmän

Hörby Lantmän ska utöka befintlig anläggning med en ny byggnad innehållande spannmålstork, in- och utlastning, utomhussilo för lagring av spannmål samt en kylmaskin. TORNUM AB har fått totalentrepenad på anläggningen. Den nya spannmålsanläggningen ska dockas ihop med den befintliga anläggningen som TORNUM levererade till Hörby Lantmän 2006.

Rundsilo byggs för både våt- och slutlagring av spannmål. Torken är en kontinuerlig tork, HR6, med återvinning och har en kapacitet på 52 ton/h vid nedtorkning av spannmål från 19% till 15% och 85°C torktemperatur. Värmekällan är direktverkande gas. Kylmaskinen, TORNUM Grain Cooler typ TGC100, kommer att användas för att kyla våt spannmål i väntan på torkning samt till torkad spannmål som slutlagras.

Se film från byggnationen

 

 

  • Land: Sverige
  • Kategorier: Industri
  • Status: Slutfört
Följ bygget
2014-02-11
Förberedande arbete för flyttning av befintlig damm
2014-02-11 Förberedande arbete för flyttning av befintlig damm
2014-02-19
Schaktning för intagshuset.
2014-02-19 Schaktning för intagshuset.
2014-02-24
Rickard Johansson, projektledare på TORNUM, kontrollerar utfört arbete.
2014-02-24 Rickard Johansson, projektledare på TORNUM, kontrollerar utfört arbete.
2014-02-28
Gjutning av bottenschakt pågår.
2014-02-28 Gjutning av bottenschakt pågår.
2014-02-28
Gjutning av bottenschakt pågår.
2014-02-28 Gjutning av bottenschakt pågår.
2014-03-06
Första leveransen av material från TORNUM har precis anlänt.
2014-03-06 Första leveransen av material från TORNUM har precis anlänt.
2014-03-06
Formning av väggar.
2014-03-06 Formning av väggar.
2014-03-06
Formning av väggar.
2014-03-06 Formning av väggar.
2014-03-17
Byggarbetsplatsen sedd från ovan.
2014-03-17 Byggarbetsplatsen sedd från ovan.
2014-03-20
Förmontering av grop och tork pågår.
2014-03-20 Förmontering av grop och tork pågår.
Väggarna till elevatorschaktet är färdiga och uppfyllnad och återpackning har påbörjats. Armering för tippgropsväggar pågår parallellt.
Väggarna till elevatorschaktet är färdiga och uppfyllnad och återpackning har påbörjats. Armering för tippgropsväggar pågår parallellt.
2014-03-24
Montering av fläktar på torken.
2014-03-24 Montering av fläktar på torken.
2014-04-01
Torksektionerna är nu förmonterade och väntar på att monteras ihop.
2014-04-01 Torksektionerna är nu förmonterade och väntar på att monteras ihop.
2014-04-01
Kuporna under utlastningsfickorna monteras.
2014-04-01 Kuporna under utlastningsfickorna monteras.
2014-04-01
Gropen är på plats.
2014-04-01 Gropen är på plats.
2014-04-01
Elevatorschaktet tar form.
2014-04-01 Elevatorschaktet tar form.
2014-04-08
Plattan har armerats.
2014-04-08 Plattan har armerats.
2014-04-15
Stommen till huset svetsas ihop. Just nu jobbas det med en gaveltakstol.
2014-04-15 Stommen till huset svetsas ihop. Just nu jobbas det med en gaveltakstol.
2014-04-15
Licenssvetsare i närbild.
2014-04-15 Licenssvetsare i närbild.
2014-04-15
Förberedelser för gjutning av plattan samt montering av potentialutjämning.
2014-04-15 Förberedelser för gjutning av plattan samt montering av potentialutjämning.
2014-04-15
Förberedelser för gjutning av plattan samt montering av potentialutjämning.
2014-04-15 Förberedelser för gjutning av plattan samt montering av potentialutjämning.
2014-04-22
Betongplattan för huset är klar.
2014-04-22 Betongplattan för huset är klar.
2014-04-22
Armering av betongplattan för konsilos har påbörjats.
2014-04-22 Armering av betongplattan för konsilos har påbörjats.
2014-04-22
Taket börjar att byggas upp.
2014-04-22 Taket börjar att byggas upp.
2014-04-24
Arbetet med taket fortlöper i rask takt.
2014-04-24 Arbetet med taket fortlöper i rask takt.
2014-04-24
Betongplattan är färdigarmerad.
2014-04-24 Betongplattan är färdigarmerad.
2014-04-24
Plåtarna till konsilos har levererats och väntar på montering.
2014-04-24 Plåtarna till konsilos har levererats och väntar på montering.
2014-04-28
Byggnation av stativ till konsilos.
2014-04-28 Byggnation av stativ till konsilos.
2014-04-28
Byggmöte på plats för att stämma av så att allt löper enligt plan.
2014-04-28 Byggmöte på plats för att stämma av så att allt löper enligt plan.
2014-04-28
Byggplatsen sedd 30 meter från ovan.
2014-04-28 Byggplatsen sedd 30 meter från ovan.
2014-04-30
Ett serviceplan i torkhuset byggs.
2014-04-30 Ett serviceplan i torkhuset byggs.
2014-05-05
Cylindern till den första konsilon byggs upp.
2014-05-05 Cylindern till den första konsilon byggs upp.
2014-05-06
Planerat lyft av cylindern ställs in på grund av alltför kraftiga vindar.
2014-05-06 Planerat lyft av cylindern ställs in på grund av alltför kraftiga vindar.
2014-05-06
Cylindern förankras tillfälligt i marken av säkerhetsskäl.
2014-05-06 Cylindern förankras tillfälligt i marken av säkerhetsskäl.
2014-05-06
Förberedelser innan montering av plåtbeklädnad. Lättbalken monteras.
2014-05-06 Förberedelser innan montering av plåtbeklädnad. Lättbalken monteras.
2014-05-08
Plåtläggningen av taket är på gång.
2014-05-08 Plåtläggningen av taket är på gång.
2014-05-08
Cylindern har nu lyfts på plats.
2014-05-08 Cylindern har nu lyfts på plats.
2014-05-08
Montering av cylindern till den andra konsilon pågår.
2014-05-08 Montering av cylindern till den andra konsilon pågår.
2014-05-12
Utmatningsdelen till torken lyfts in i torkhuset.
2014-05-12 Utmatningsdelen till torken lyfts in i torkhuset.
2014-05-12
Ytterligare torksektioner lyfts på plats. Silocylindern börjar bli klar.
2014-05-12 Ytterligare torksektioner lyfts på plats. Silocylindern börjar bli klar.
2014-05-12
Ytterligare torksektioner lyfts på plats. Silocylindern börjar bli klar.
2014-05-12 Ytterligare torksektioner lyfts på plats. Silocylindern börjar bli klar.
2014-05-12
Ytterligare torksektioner lyfts på plats. Silocylindern börjar bli klar.
2014-05-12 Ytterligare torksektioner lyfts på plats. Silocylindern börjar bli klar.
2014-05-12
Arbetet med bottenplattan till två lagringssilos har påbörjats.
2014-05-12 Arbetet med bottenplattan till två lagringssilos har påbörjats.
2014-05-15
Landgången över konsilos är på plats och kuporna är monterade under cylindrarna. Alla sektionerna på torken är monterade och utlastningsfickan har lyfts på plats.
2014-05-15 Landgången över konsilos är på plats och kuporna är monterade under cylindrarna. Alla sektionerna på torken är monterade och utlastningsfickan har lyfts på plats.
2014-05-15
Arbetet med bottenplattan till lagringssilos pågår parallellt.
2014-05-15 Arbetet med bottenplattan till lagringssilos pågår parallellt.
2014-05-19
Ingjutningsgodset sätts på plats och det är snart dags att gjuta plattan.
2014-05-19 Ingjutningsgodset sätts på plats och det är snart dags att gjuta plattan.
2014-05-23
Rens- och sorteringsmaskinen är på plats på bygget.
2014-05-23 Rens- och sorteringsmaskinen är på plats på bygget.
2014-05-23
Plattan är gjuten och det pågår förberedelser för silomontage.
2014-05-23 Plattan är gjuten och det pågår förberedelser för silomontage.
2014-05-26
Den första silon börjar ta form.
2014-05-26 Den första silon börjar ta form.
2014-06-02
Arbetsplatsen sedd från ovan.
2014-06-02 Arbetsplatsen sedd från ovan.
2014-06-02
Den första silon är klar och nästa är på gång.
2014-06-02 Den första silon är klar och nästa är på gång.
2014-06-02
Nere till höger syns plintar till ett torn som ska hålla topptransportör och landgång.
2014-06-02 Nere till höger syns plintar till ett torn som ska hålla topptransportör och landgång.
2014-06-04
Nu är det dags för taket att lyftas på plats.
2014-06-04 Nu är det dags för taket att lyftas på plats.
2014-06-04
Klart!
2014-06-04 Klart!
2014-06-05
Luftningen till konsilos monteras.
2014-06-05 Luftningen till konsilos monteras.
2014-06-05
Stativet till rensmaskinen är klar och maskinen lyfts på plats.
2014-06-05 Stativet till rensmaskinen är klar och maskinen lyfts på plats.
2014-06-16
Landgången över lagringssilos är på plats.
2014-06-16 Landgången över lagringssilos är på plats.
2014-06-16
Landgången över lagringssilos är på plats.
2014-06-16 Landgången över lagringssilos är på plats.
2014-06-16
Tornet som stödjer landgång och transportör är klart.
2014-06-16 Tornet som stödjer landgång och transportör är klart.
2014-06-16
De yttre luftningskanalerna är på plats och fläkten är under montering.
2014-06-16 De yttre luftningskanalerna är på plats och fläkten är under montering.
2014-06-16
Portarna till körgången är på plats och väggarna på torkhuset byggs upp.
2014-06-16 Portarna till körgången är på plats och väggarna på torkhuset byggs upp.
2014-07-30
Anläggningen är provkörd och klar att tas i bruk.
2014-07-30 Anläggningen är provkörd och klar att tas i bruk.
2014-07-30
Anläggningen är provkörd och klar att tas i bruk.
2014-07-30 Anläggningen är provkörd och klar att tas i bruk.

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.