Laxå Pellets

Laxå Pellets

Dammfri transport av bränsle.

Bakgrunden till uppdraget i korthet:

  • Tillverkning av träpellets för uppvärmning
  • Använder träspån för uppvärmning i processen.
  • Krossar träbriketter och blåser spånet i rör.
  • Stora mängder damm i luften vid transport av spånet.
  • Stor risk för dammexplosioner.
  • Hög ljudvolym och drivor av damm i hela anläggningen.

Briketter lastas till behållare med lastmaskin och skruvmatas via magnet till kross och därifrån via elevator och slussmatare till toppen av silo 59/100 (höger i bild).

Härifrån med transportör på brygga över hela gårdsplan till silo via slussmatare.
En spiraltrappa möjliggör uppgång till bryggans gångyta parallellt med den 52 m långa kedjetransportören.

En lutande skruv matar träbriketterna till magneten. Magnetens uppgift är att sortera bort metaller som kan skada maskiner och orsaka gnistor. Under magneten finns en kvarn/kross som finfördelar briketterna för efterföljande process. Elevatorn transporterar krossat material 20 m upp i silo.

Efter silon matas kedjetransportören på stålbryggan till ytterligare en silo där bränslet transporteras in i processen för uppvärmning av pelletstillverkningen.

  • Land: Sverige
  • Kategorier: Industri
  • Type: Pelletsfabrik
  • Status: Slutfört

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.