Lindnäs Gård

Lindnäs Gård är en av de största spannmålsgårdarna i södra Finland.
Torkhuset på gården omfattar 2 350 kubikmeter och rymmer en grop på 33 kubikmeter i en separat inlastningsdel. Den dubbla satstorken omfattar 54,5 kubikmeter per tork med vågcellsstyrning, vilket innebär att torkskåpen väger och registrerar hur mycket vatten som behöver torkas ut. Maskinerna står fritt medan grunden gjutits så att byggnaden bär sig själv. Torken har tre elevatorer. Lagrings- och luftningsfickorma är självtömmande. Luftningsfickorna omfattar 250 kubikmeter. Gården har byggt tre silos med lagringskapacitet på 450 kubikmeter vardera.  Värmekälla är olja och uppvärmd luft.
  • Land: Finland
  • Kategorier: Lantbruk
  • Type: Komplett tork- och lagringsanläggning
  • Kapacitet: Total lagringskapacitet 2350m3
  • Status: Slutfört
Följ bygget
2013-03-01
Fasadritningen ger en bra bild av tork och lagringsanläggningens slutliga utseende.
2013-03-01 Fasadritningen ger en bra bild av tork och lagringsanläggningens slutliga utseende.
2013-04-25
Uppställningsplats för förmonterade lagringssektioner, klara att lyftas på plats.
2013-04-25 Uppställningsplats för förmonterade lagringssektioner, klara att lyftas på plats.
2013-04-30
Markarbetet har påbörjats.
2013-04-30 Markarbetet har påbörjats.
2013-05-13
Husets stomme lastas vid fabriken i Kvänum för transport till Lindnäs.
2013-05-13 Husets stomme lastas vid fabriken i Kvänum för transport till Lindnäs.
2013-05-30
Arbetet med grunden fortskrider, gjutning av plintar är klart.
2013-05-30 Arbetet med grunden fortskrider, gjutning av plintar är klart.
2013-05-30
Arbetet med grunden fortskrider, gjutning av plintar är klart.
2013-05-30 Arbetet med grunden fortskrider, gjutning av plintar är klart.
2013-05-30
Husets stomme lagras på byggplatsen i väntan på montage.
2013-05-30 Husets stomme lagras på byggplatsen i väntan på montage.
2013-06-12
Utlastningsfickorna och två lagringsfickor är redan monterade på plattan. Man har också påbörjat montage av husets stomme.
2013-06-12 Utlastningsfickorna och två lagringsfickor är redan monterade på plattan. Man har också påbörjat montage av husets stomme.
2013-06-18
Betongelementen är delvis monterade.
2013-06-18 Betongelementen är delvis monterade.
2013-06-18
Betongelementen är delvis monterade.
2013-06-18 Betongelementen är delvis monterade.
2013-06-27
Montering av element och stödmurar är klar. I bakgrunden syns det delvis monterade taket till torkanläggningen.
2013-06-27 Montering av element och stödmurar är klar. I bakgrunden syns det delvis monterade taket till torkanläggningen.
2013-06-27
Montering av element och stödmurar är klar. I bakgrunden syns det delvis monterade taket till torkanläggningen.
2013-06-27 Montering av element och stödmurar är klar. I bakgrunden syns det delvis monterade taket till torkanläggningen.
2013-06-27
Montering av element och stödmurar är klar. I bakgrunden syns det delvis monterade taket till torkanläggningen.
2013-06-27 Montering av element och stödmurar är klar. I bakgrunden syns det delvis monterade taket till torkanläggningen.
2013-07-04
Takets stomme färdigställs i snabb takt.
2013-07-04 Takets stomme färdigställs i snabb takt.
2013-07-04
Takets stomme färdigställs i snabb takt.
2013-07-04 Takets stomme färdigställs i snabb takt.
2013-07-19
Gjutningen av golven inleds snart.
2013-07-19 Gjutningen av golven inleds snart.
2013-07-19
Gjutningen av golven inleds snart.
2013-07-19 Gjutningen av golven inleds snart.
2013-07-19
Taket är så gott som klart och väntar på lyft.
2013-07-19 Taket är så gott som klart och väntar på lyft.
2013-07-19
Taket är så gott som klart och väntar på lyft.
2013-07-19 Taket är så gott som klart och väntar på lyft.
2013-08-02
Torkens tak lyfts på plats.
2013-08-02 Torkens tak lyfts på plats.
2013-08-02
Torkens tak lyfts på plats.
2013-08-02 Torkens tak lyfts på plats.
2013-08-02
Torkens tak lyfts på plats.
2013-08-02 Torkens tak lyfts på plats.
2013-08-15
Montage av mindre rundsilo.
2013-08-15 Montage av mindre rundsilo.
2013-08-15
Montage av mindre rundsilo.
2013-08-15 Montage av mindre rundsilo.
2013-08-15
Tork och fickor inklusive tak är klart. Även tippgropens och dammhusets tak är monterade.
2013-08-15 Tork och fickor inklusive tak är klart. Även tippgropens och dammhusets tak är monterade.
2013-08-15
Tork och fickor inklusive tak är klart. Även tippgropens och dammhusets tak är monterade.
2013-08-15 Tork och fickor inklusive tak är klart. Även tippgropens och dammhusets tak är monterade.
2013-08-26
En milstolpe. Första lasset spannmål tippas i anläggningen. Mycket kvarstår dock innan allting är klart.
2013-08-26 En milstolpe. Första lasset spannmål tippas i anläggningen. Mycket kvarstår dock innan allting är klart.
2013-08-26
En milstolpe. Första lasset spannmål tippas i anläggningen. Mycket kvarstår dock innan allting är klart.
2013-08-26 En milstolpe. Första lasset spannmål tippas i anläggningen. Mycket kvarstår dock innan allting är klart.
Anläggningen är klar!
Anläggningen är klar!
Anläggningen är klar!
Anläggningen är klar!

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.