Närefors Egendom

Sjönära Lantbruk/ Närefors Egendom, Järpås

Stefan och Ulrika Erlandsson driver tillsammans med sönerna Henrik och Johan jordbruket Sjönära Lantbruk. Det är också de fyra som jobbar på de två gårdarna som ingår i bolaget.  Företaget bedriver växtodling på 360 hektar där huvudgrödan är brödvete. De har även en omfattande köttproduktion på 100 dikor där de står för all uppfödning själva. Anledningen till nybygget var att de ville ha en större anläggning som var modernare och mer driftsäker än den gamla.

Nybyggnationen innefattar bland annat:

  • Torkhus
  • Satstork TS 3 6 m3
  • Självtömmande lagringsfickor, 108,6 m3
  • Självtömmande lagringsficka
  • Utlastningsficka,  101,2 m3
  • Konsilo FC, 596 m3

Vi tog emot offerter från flera aktörer. Men Tornums helhetslösning var det alternativet som vi kände oss tryggast med”, berättar Henrik Erlandsson.

  • Land: Sverige
  • Kategorier: Lantbruk
  • Kapacitet: Total lagringskapacitet 1785 m3
  • Status: Slutfört
Följ bygget

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.