Sjönära Lantbruk/Närefors Egendom

Stefan och Ulrika Erlandsson driver tillsammans med sönerna Henrik och Johan jordbruket Sjönära Lantbruk. Det är också de fyra som jobbar på de två gårdarna som ingår i bolaget.  Företaget bedriver växtodling på 360 hektar där huvudgrödan är brödvete. De har även en omfattande köttproduktion på 100 dikor där de står för all uppfödning själva. Anledningen till nybygget var att de ville ha en större anläggning som var modernare och mer driftsäker än den gamla.

Nybyggnationen innefattar bland annat:

 • Torkhus
 • Satstork TS3-14-4, 44,6 m3
 • Självtömmande lagringsfickor 30×40-17, 108,6 m3
 • Självtömmande lagringsficka 30×30-18
 • Utlastningsficka 30×50-12,  101,2 m3
 • Konsilo FC 08/14, Ø 7,28 meter, 596 m3

”Vi tog emot offerter från flera aktörer. Men Tornums helhetslösning var det alternativet som vi kände oss tryggast med”, berättar Henrik Erlandsson.

 • Land: Sverige
 • Kategorier: Lantbruk
 • Kapacitet: Total lagringskapacitet 1785 m3
 • Status: Slutfört
Följ bygget
2018-05-02
Kulvert till elevatorer och tippgrop under uppbyggnad.
2018-05-02 Kulvert till elevatorer och tippgrop under uppbyggnad.
2018-05-24
Tippgrop TGS är på plats och körgallret ska monteras.
2018-05-24 Tippgrop TGS är på plats och körgallret ska monteras.
2018-05-24
Den nya anläggningen ska via en transportör nå planlagret som byggs till vänster i bild.
2018-05-24 Den nya anläggningen ska via en transportör nå planlagret som byggs till vänster i bild.
2018-05-24
Kulvert för värmeledning grävs.
2018-05-24 Kulvert för värmeledning grävs.
2018-06-07
Montage av pelare till torkhuset.
2018-06-07 Montage av pelare till torkhuset.
2018-06-07
Montage av pelare till torkhuset. I förgrunden syns betongplattorna till konsilos.
2018-06-07 Montage av pelare till torkhuset. I förgrunden syns betongplattorna till konsilos.
2018-06-07
Montage av pelare till torkhuset. I förgrunden syns betongplattorna till konsilos.
2018-06-07 Montage av pelare till torkhuset. I förgrunden syns betongplattorna till konsilos.
2018-07-06
2018-07-06
2018-07-06 
Taket byggs nere på marken för att sedan lyftas upp
2018-07-06 Taket byggs nere på marken för att sedan lyftas upp
2018-07-25
Taklyft
2018-07-25 Taklyft
2018-07-28
Taket är på plats
2018-07-28 Taket är på plats
2018-08-20
Fasaden håller på att sättas upp
2018-08-20 Fasaden håller på att sättas upp
2018-09-04
En rullport monteras
2018-09-04 En rullport monteras
Det färdiga torkhuset
Det färdiga torkhuset

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.