Skofteby Säteri

Skofteby säteri ägs och drivs utav familjen Lundborg. Tillsammans med driftledare Johan Rosén bedriver de växtodling på ca 600 hektar. De viktigaste grödorna är Höstvete och Höstraps, växtföljden kompletteras även med Havre, Råg, Oljelin och åkerbönor.

Varje år läggs växtodlingsförsök på gården och ofta förekommer sammankomster av olika slag.
Anledningen till att de bygger ny torkanläggning beror på att arealen de brukar har vuxit och som följd av detta har den gamla torkanläggningen blivit för liten och omodern. Istället för att behöva sälja en del spannmål direkt i skörd som de behövt göra tidigare kommer de nu med hjälp av den nya torkanläggningen kunna torka och lagra hela skörden själva. Dessutom har den nya torkanläggningen en hög automatiseringsgrad och därigenom sparar de arbetstid.

Den nya torkanläggningen består bland annat av:
• Dubbel satstork TS 3-14-5 med luftväxlare
• Självtömmande lagringsficka 30*40-15
• Självtömmande lagringsficka 30*30-16
• Självtömmande lagringsficka 30*30-18
• Självtömmande lagringsficka 30*40-16
• Utlastningsficka 30*50-12
• Torkhus
• Tippgrop TGS 27 m3
• Dammcontainer 10 m3

”Helhetslösningen som Tornum har var av stor vikt när vi valde leverantör, Tornums byggprocess känns trygg och stabil”
– Johan Rosén

  • Land: Sverige
  • Kategorier: Lantbruk
  • Kapacitet: 1706,8 m3
  • Status: Under konstruktion
Följ bygget
2018-05-04 - Här ska det nya torkhuset ska stå
2018-05-04 - Här ska det nya torkhuset ska stå
2018-09-21 - Pålningsarbetet har påbörjats
2018-09-21 - Pålningsarbetet har påbörjats
2018-10-01 - Formning av kulvert
2018-10-01 - Formning av kulvert
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-23 - Rökgaskulvert
2018-10-23 - Rökgaskulvert
2018-11-01 - Grundformning
2018-11-01 - Grundformning
2018-11-08
2018-11-08
Leverans av stommen
Leverans av stommen
2018-11-19 - Plattan är gjuten
2018-11-19 - Plattan är gjuten
Takstolarna byggs ihop på marken
Takstolarna byggs ihop på marken
2018-11-21 - Pelarmontage pågår för fullt
2018-11-21 - Pelarmontage pågår för fullt
2018-12-10 - Fickorna har lyfts ihop på plats
2018-12-10 - Fickorna har lyfts ihop på plats
Taket börjar att ta form
Taket börjar att ta form
2018-12-13 - Takbeklädnad
2018-12-13 - Takbeklädnad
2018-12-18 - Förberedelser för taklyftet
2018-12-18 - Förberedelser för taklyftet
Taklyftet har påbörjats
Taklyftet har påbörjats
Det lyckade taklyftet firas
Det lyckade taklyftet firas
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-16 - Fasadbeklädnaden pågår för fullt
2019-01-16 - Fasadbeklädnaden pågår för fullt

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.