Söderby

Söderby Entrepenad Oy

Söderby Entreprenad är ett entreprenadföretag i Svenska Österbotten. Tornum byggde under 2009 en ny dubbeltork 2x TS 3 med flisvärme, ST -och UT-fickor med vågceller samt en TGS-intagsgrop för mottagning av spannmål. Transportutrustningens kapacitet är 60 ton/h.

Tornum har senare levererat en Buhler  SMA-05 rensmaskin.

  • Land: Finland
  • Kategorier: Lantbruk
  • Type: Tork- och lagringsanläggning
  • Kapacitet: Total lagringskapacitet 2100 m3
  • Status: Slutfört

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.