Södra Åby

Södra Åby Lokalförening

Södra Åby är en spannmålsförening med 165 medlemmar. Lagringskapaciteten är 30 000 ton och ska i om med nybyggnation av två lagringssilo utökas med cirka 10 000 ton.

Tornum kommer att bygga 2 stycken lagringssilo på vardera 4070 m. Silorna är utrustade med utvändiga spiraltrappor och landgångar.

Transportutrustiningen är Skandia Elevator H-Line 120ton per timma.

Tornum levererade 2011 en Kontinuerlig tork TKR

  • Country: Sverige
  • Categories: Industri
  • Type: Spannmålsterminal
  • Capacity: Total lagringskapacitet ca 40000 ton.
  • Status: Finished
Follow the contruction

Related products

Sales contacts

Don´t hesitate to contact your closest Tornum distributor.