Väsby Gård

Väsby Gård drivs av familjen Ström sedan 1856 och de är nu femte generationen som arrenderar gård och mark av Sollentuna kommun. Till gårdarna hör ca 100 hektar mark och ytterligare ca 300 hektar beten som arrenderas i närområdet. Gården är till 90% självförsörjande på hö, havre och korn.

Spannmålsanläggningen innefattar en torkhusbyggnad med inlastning, varmluftstork, luftningsfickor samt utlastningsficka. Bränslet för uppvärmningen av torkluften är träpellets med en maxeffekt av 300kW.

”Denna affär är ett kvitto på att vi är konkurrenskraftiga i både stora och små byggnationer inom lantbruk och industrin. Kommunens upphandlare var mycket tydliga i sin förfrågan med att entreprenörerna måste följa gällande lagstiftning med beräkningar och spårbarhet i bärande konstruktioner och att anläggningen kommer besiktas och CE-märkas som en enhet”, säger Emil Heplinger, säljare på Tornum.

 

  • Land: Sverige
  • Kategorier: Lantbruk
  • Kapacitet: Total volym 350 m3
  • Status: Under konstruktion
Följ bygget
2018-05-18
Markarbeten har påbörjats.
2018-05-18 Markarbeten har påbörjats.
2018-05-18
Markarbeten har påbörjats.
2018-05-18 Markarbeten har påbörjats.
2018-05-18
Markarbeten har påbörjats.
2018-05-18 Markarbeten har påbörjats.
2018-05-18
Markarbeten har påbörjats.
2018-05-18 Markarbeten har påbörjats.
2018-05-25
Bottenplattan i gropschaktet är gjuten och formning av väggar är nästa del i byggnationen.
2018-05-25 Bottenplattan i gropschaktet är gjuten och formning av väggar är nästa del i byggnationen.
2018-05-29
Byggmöte med representanter från kommunen och underleverantörer. På plats från Tornum var ansvarig säljare Emil Heplinger samt projektledare Johan Hernefur Persson.
2018-05-29 Byggmöte med representanter från kommunen och underleverantörer. På plats från Tornum var ansvarig säljare Emil Heplinger samt projektledare Johan Hernefur Persson.
2018-06-07
Formning av betongväggar med expanderande tätband mot bottenplatta.
2018-06-07 Formning av betongväggar med expanderande tätband mot bottenplatta.
2018-06-07
Formning av betongväggar med expanderande tätband mot bottenplatta.
2018-06-07 Formning av betongväggar med expanderande tätband mot bottenplatta.
2018-06-15 
Gjutning av väggar till tippgropen.
2018-06-15 Gjutning av väggar till tippgropen.
2018-06-15 
Gjutning av väggar till tippgropen.
2018-06-15 Gjutning av väggar till tippgropen.
2018-08-24
Takstolarna.
2018-08-24 Takstolarna.
2018-08-24
Delar av utlastningsfickor och torksektioner.
2018-08-24 Delar av utlastningsfickor och torksektioner.
2018-08-24
Delar av torken.
2018-08-24 Delar av torken.
2018-08-24
Torksektionerna monteras ihop.
2018-08-24 Torksektionerna monteras ihop.
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-08
Plåten på taket är på plats
2018-10-08 Plåten på taket är på plats
2018-10-08
2018-10-08
2018-10-17
Förberedelser inför taklyftet
2018-10-17 Förberedelser inför taklyftet
2018-10-17
Förberedelser inför taklyftet
2018-10-17 Förberedelser inför taklyftet
2018-10-17
Taklyft
2018-10-17 Taklyft
2018-10-17
Taklyft
2018-10-17 Taklyft
2018-10-17
Taklyft
2018-10-17 Taklyft
2018-10-17
Taket är på plats
2018-10-17 Taket är på plats
Pannrummet börjar att ta form
Pannrummet börjar att ta form
2018-11-16 - Fasaden är på plats
2018-11-16 - Fasaden är på plats
2018-12-18 - Pannrummet
2018-12-18 - Pannrummet
Reläskåp
Reläskåp
Cyklon
Cyklon
Damm & Boss
Damm & Boss
Groptransportören & elevatorn
Groptransportören & elevatorn

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.