Stora Markie

Stora Markie drifts AB drivs av Patrik Viktorsson med tre till sex anställda på gården beroende på säsong. De har en växtodling på 1200 hektar där höstvetet är största grödan.

Affärsidén med utbyggnationen från Tornum är att på ett effektivare sätt än förut kunna lagra sitt eget spannmål, men också ha möjligheten att lego-lagra spannmål åt andra lantbrukare.

”Svepertransportörerna har gjort tömningen av spannmål mycket enklare” säger Patrik Viktorsson.

 

  • Land: Sverige
  • Kategorier: Lantbruk
  • Type: Tork-och lagringsanläggning
  • Kapacitet: Lagringskapacitet 11 000 ton
  • Status: Slutfört
Följ bygget
2016-02-04
Rivning av befintliga silos
2016-02-04 Rivning av befintliga silos
2016-03-09
Formning av kulvert samt schaktning till nya silos
2016-03-09 Formning av kulvert samt schaktning till nya silos
2016-03-09
Montage av elevatortorn.
2016-03-09 Montage av elevatortorn.
2016-03-09
Förmonterade sektioner till tippgrop, utlastningsfickor och transportörer
2016-03-09 Förmonterade sektioner till tippgrop, utlastningsfickor och transportörer
2016-04-05
Schaktning för intagshus
2016-04-05 Schaktning för intagshus
2016-04-05
Montage av intagshusets stomme
2016-04-05 Montage av intagshusets stomme
2016-04-05
Armerade betongplattor för silos
2016-04-05 Armerade betongplattor för silos
2016-04-05
Elevatortornet monterat i sektioner
2016-04-05 Elevatortornet monterat i sektioner
2016-04-06
Montage av elevatortorn
2016-04-06 Montage av elevatortorn
2016-04-27
Monterat tak till intagshuset
2016-04-27 Monterat tak till intagshuset
2016-04-27
Tippgrop TGS placerad i schaktet, formning av plattan till intagshuset pågår
2016-04-27 Tippgrop TGS placerad i schaktet, formning av plattan till intagshuset pågår
2016-05-17
Elevatortornet med väggbeklädnad
2016-05-17 Elevatortornet med väggbeklädnad
2016-05-17
Intagshuset börjar ta form
2016-05-17 Intagshuset börjar ta form
2016-05-17
Montage av konsilo
2016-05-17 Montage av konsilo
2016-06-08
Montaget av den sista konsilon är påbörjat
2016-06-08 Montaget av den sista konsilon är påbörjat
2016-06-08
Taket och översta varvet med plåtar på rundsilon är på plats
2016-06-08 Taket och översta varvet med plåtar på rundsilon är på plats
2016-06-21
Intagshuset har fått väggar och fler rundsilo är på gång
2016-06-21 Intagshuset har fått väggar och fler rundsilo är på gång
2016-06-21
Silos från ovan
2016-06-21 Silos från ovan
2016-08-03
Landgångar och transportörer är nu monterade över lagringssilos
2016-08-03 Landgångar och transportörer är nu monterade över lagringssilos
2016-08-03
Silos och intagshus är färdigmonterade
2016-08-03 Silos och intagshus är färdigmonterade
2016-08-03
Vy över landskapet
2016-08-03 Vy över landskapet
2016-08-03
Del av anläggningen
2016-08-03 Del av anläggningen
2016-08-03
Tid för skörd och spannmål tippas i gropen
2016-08-03 Tid för skörd och spannmål tippas i gropen

Relaterade produkter

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.