Mellomgården

Peter Karlsson, Mellomgården Götene, bedriver en integrerad slaktsvinsproduktion med egen foderberedning.

Befintlig anläggning kompletteras med ny torkanläggning bestående av:

  • Tornum dubbeltork 2×42,5m³
  • Varmluftspanna 640kW
  • 27m³ grop
  • 100 tons inlastningskapacitet
  • Lagringssilo 1800m³
  • Total lagringskapacitet 2400m³

En viktig del i investeringen är att rationalisera arbetet med att flytta foderspannmål från den gamla anläggningen till foderkök.Hittills har detta arbete utförts med traktortransport, men kommer framöver ske med automatisk transport från den nya anläggningen till foderberedningen.Stor vikt har lagts på planering för framtida behov.

  • Land: Sverige
  • Kategorier: Lantbruk
  • Kapacitet: Total lagringskapacitet 2400m³
  • Status: Slutfört
Följ bygget
2017-03-01
Fasadritning som visar torkhuset och den nya lagringssilon.
2017-03-01 Fasadritning som visar torkhuset och den nya lagringssilon.
2017-03-01
Bild på den gamla anläggningen med befintlig lagringssilo. Den nya torkanläggningen kommer att byggas på en helt ny plats på gården för att möjliggöra kommunikation med foderköket.
2017-03-01 Bild på den gamla anläggningen med befintlig lagringssilo. Den nya torkanläggningen kommer att byggas på en helt ny plats på gården för att möjliggöra kommunikation med foderköket.
2017-03-13
Pågående schaktning och renläggning av berg inför kommande sprängning.
2017-03-13 Pågående schaktning och renläggning av berg inför kommande sprängning.
2017-03-15
Berget är pluggat inför sprängning. Berg är ett fast och stabilt underlag att bygga på. Många byggplatser kräver kostsam pålning för att klara lasterna.
2017-03-15 Berget är pluggat inför sprängning. Berg är ett fast och stabilt underlag att bygga på. Många byggplatser kräver kostsam pålning för att klara lasterna.
2017-03-23
Bortforsling av bergkross vilket kommer att användas som underlag för de nya vägarna runt byggnaderna.
2017-03-23 Bortforsling av bergkross vilket kommer att användas som underlag för de nya vägarna runt byggnaderna.
2017-04-04
Dränering läggs i botten av gropschaktet som säkerhet för eventuellt vattenläckage.
2017-04-04 Dränering läggs i botten av gropschaktet som säkerhet för eventuellt vattenläckage.
2017-04-13
Första gjutningen för gropschaktet.
2017-04-13 Första gjutningen för gropschaktet.
2017-04-18
Formning, armering och tätning av väggar. En viktig punkt i grundarbetet är tätning mellan vägg- och bottenplatta och det säkraste sättet att få konstruktionen vattentät är att platsgjuta.
2017-04-18 Formning, armering och tätning av väggar. En viktig punkt i grundarbetet är tätning mellan vägg- och bottenplatta och det säkraste sättet att få konstruktionen vattentät är att platsgjuta.
2017-04-18
Parallellt med grundarbetet pågår ihopskruvning av silomoduler i maskinhallen. Tryggt och säkert på mark och under tak.
2017-04-18 Parallellt med grundarbetet pågår ihopskruvning av silomoduler i maskinhallen. Tryggt och säkert på mark och under tak.
2017-05-02
Återfyllning och återpackning runt gropschaktet. I bakgrunden syns de färdigmonterade silomodulerna.
2017-05-02 Återfyllning och återpackning runt gropschaktet. I bakgrunden syns de färdigmonterade silomodulerna.
2017-05-23
Formning och armering inför gjutning
2017-05-23 Formning och armering inför gjutning
2017-05-23
Avloppsrör gjuts in i plattan.
2017-05-23 Avloppsrör gjuts in i plattan.
2017-05-23
Gjutning av siloplattan på gång.
2017-05-23 Gjutning av siloplattan på gång.
2017-05-23
Gjutningen är klar och vattningen av betongplattan tar vid.
2017-05-23 Gjutningen är klar och vattningen av betongplattan tar vid.
2017-05-24
Finjustering av betongplattan.
2017-05-24 Finjustering av betongplattan.
2017-05-24
Betongplattan till torkhuset gjuts...
2017-05-24 Betongplattan till torkhuset gjuts...
2017-05-24
... och även infarten till tippgropen.
2017-05-24 ... och även infarten till tippgropen.
2017-05-25
Monteringen av takstolarna till torkhuset har påbörjats.
2017-05-25 Monteringen av takstolarna till torkhuset har påbörjats.
2017-05-30
Takstolarna är färdigmonterade på marken.
2017-05-30 Takstolarna är färdigmonterade på marken.
2017-05-30
Gropschaktet är färdiggjutet.
2017-05-30 Gropschaktet är färdiggjutet.
2017-05-30
Gropen lyfts i schaktet.
2017-05-30 Gropen lyfts i schaktet.
2017-06-09
Stommen till torkhuset är klar.
2017-06-09 Stommen till torkhuset är klar.
2017-06-13
Torken som monterats i sektioner på marken lyfts ihop inne i huset.
2017-06-13 Torken som monterats i sektioner på marken lyfts ihop inne i huset.
2017-06-15
Även lagrings- och utlastningsfickorna är på plats.
2017-06-15 Även lagrings- och utlastningsfickorna är på plats.
2017-06-22
Dags för taklyft och väderförutsättningarna är bra.
2017-06-22 Dags för taklyft och väderförutsättningarna är bra.
2017-06-22
Taket är på plats och montering av nockplåten sker.
2017-06-22 Taket är på plats och montering av nockplåten sker.
2017-06-22
Det bjuds på kaffe och tårta efter ett lyckat taklyft.
2017-06-22 Det bjuds på kaffe och tårta efter ett lyckat taklyft.
2017-06-26
Dags för montering av elrum.
2017-06-26 Dags för montering av elrum.
2017-07-29
2017-07-29
2017-07-29
2017-07-29
2017-07-29
2017-07-29
2017-09-14
2017-09-14
2017-09-14
2017-09-14

Försäljningskontakt

Tveka inte att ta kontakt med din närmaste Tornumåterförsäljare.